ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

keep away from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *keep away from*, -keep away from-

keep away from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep away from (phrv.) อยู่ห่าง See also: เลิก, หยุด, ไปไกล
keep away from (phrv.) หลีกเลี่ยง (สิ่งที่อันตราย) Syn. keep off, stay away from, stay off
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลบ (v.) keep away from working or duties See also: desert one´s post, take French leave Syn. หนี, เลี่ยง
โดด (v.) keep away from working or duties See also: desert one´s post, take French leave Syn. หลบ, หนี, เลี่ยง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Keep away from the fenceถอยออกห่างจากรั้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh! Keep away from strange men.เยี่ยมมาก เยี่ยมไปเลย
You keep away from my husband, you hear me?แกอยู่ให้ห่างจากสามีฉัน ได้ยินไหม
Just try to keep away from him, will ya?พยายามอยู่ห่างจากเขาไว้นะ
No, I ain't mad. Just try to keep away from Curley. Don't let him pull you in.ไม่ เลนนี่ ฉันไม่ได้โมโห พยายามอยู่ห่างเจ้าเคอร์ลีย์ไว้ อย่าให้มันล่อนายมาตกหลุมพราง
This has nothing to do with you, so just keep away from it.ไม่มีอะให้แกทำที่นี่ ดังนั้นอยู่ให้ห่างจากมันซะ
Whoever you are, keep away from me! Keep away!อย่างไรก็ตาม อยู่ห่างจากฉันไว้!
Oh. Matthew, keep away from the bang-bang girls or Rebecca will kick my ass, all right?อ้อ แมททิว อยู่ห่างๆจากพวกสาวๆไว้แล้วกัน
I'd keep away from him if I were you.ฉันจะอยู่ให้ห่างจากเขา ถ้าฉันเป็นคุณ
We Tried To Keep Away From Each Other.เราพยายามห่างกันแล้ว
Well, she's a drag but I keep away from her.ขี้บ่น ฉันก็เลยห่างๆเอาไว้ดีกว่า
Don't touch that! Whatever you do, keep away from it.อย่าแตะต้อง ไม่ว่าจะทำอะไร อยู่ให้ห่างจากมัน
Listen, short arse, keep away from my man.ฟังนะ ยัยเตี้ย อยู่ให้ห่างจากแฟนฉัน

keep away from ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดด[v.] (dōt) EN: keep away from working ; keep away from duties FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า keep away from
Back to top