ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

join in with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *join in with*, -join in with-

join in with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
join in with (phrv.) มีส่วนร่วม See also: เข้าร่วม Syn. join in
join in with (phrv.) แบ่งกันจ่ายกับ See also: ช่วยกันซื้อกับ
join in with (phrv.) แบ่งกันจ่ายกับคนอื่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can I join in with you guys? Draw the portrait of the student sitting across from youฉันขออยู่กลุ่มด้วยได้มั้ย?
Why don't you come join in with the rest of us?เธ—เธณเน„เธก เธ™เธฒเธขเน„เธกเนˆเน„เธ›เธชเธ™เธธเธเธเธฑเธšเธžเธงเธเน€เธฃเธฒเธฅเนˆเธฐ

join in with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乗り[のり, nori] (n,n-suf) (1) riding; ride; (2) spread (of paints); (3) (two)-seater; (4) (uk) (possibly from 気乗り) mood (as in to pick up on and join in with someone's mood); (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า join in with
Back to top