ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

itch for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *itch for*, -itch for-

itch for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
itch for (phrv.) ทำให้อยาก See also: ทำให้ปรารถนา Syn. long for, sigh for, yearn for
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Doris, can you turn off the switch for the barrier.ดอริส ช่วยปิดบาเรียก่อนได้มั้ย
And I've been... bleeding for this caper, been cultivating this son of a bitch for two years.และฉันอดใจรอไอลูกหมา นี่แทบไม่ไหวแล้ว
Boiled in the skull of a dead witch for 20 days and 20 nights.ต้มในกระโหลกแม่มดที่ตายแล้ว 20 วัน 20 คืน
No. We found out she was a snitch for a cop.ไม่ เรารู้ว่าเธอเป็นสายให้ตำรวจ
She was a snitch for the cop. She was fucking him.มันเป็นสายให้ตำรวจ แล้วมันก็นอนกับเค้าด้วย
This Villager's got a pitch fork, and it's headed straight up your ass!มึงน่ะอยู่ตรงเป้ากูเผงเลยนะ เตรียมตูดพรุนไว้ได้เลย
You're telling me I fucked that bitch for free?คุณกำลังจะบอกผมว่าผมโดนอึ๊บฟรี
With that the detonation switch for the tunnel...เอาละครับ,แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะ ทำการเปิดอุโมงค์ลอดใต้พื้นดิน ขอเชิญท่าน สส.คิคุจิครับผม
That was the switch for the bomb.ที่นั่นมีสวิทช์สำหรับระเบิด
Look, if you're worried about your car, why don't we switch for a while?นี่ ถ้าลูกกังวลเรื่องรถ ทำไมเราไม่แลกกันขับซักพักล่ะ
I just assumed it was a pitch for her next book.ผมแค่คิดว่ามันจะอยู่ใน หนังสือเล่มต่อไปของเธอ
The cops interrogated that son of a bitch for over two days.ตำรวจได้สอบปากคำ กับไอ้บ้านั้น กว่า 2 วัน

itch for ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
男癖[おとこぐせ, otokoguse] (n) interest in men; itch for men

itch for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คัน[v.] (khan) EN: itch to do sth ; itch for sth ; long for ; crave for ; have an urge to do sth ; have an itch to do sth FR: démanger ; causer une envie irrépressible
คะมำ[v.] (khamam) EN: pitch forward ; take a tumble ; fall on one's face ; fall forward FR: tomber en avant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า itch for
Back to top