ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in the black

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in the black*, -in the black-

in the black ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in the black (idm.) ไม่เป็นหนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can take it home with you. I'll throw in the black keys for free.คุณสามารถพามันกลับไปบ้านกับคุณ ผมจะให้กุญแจสีดำฟรี
Okay. Now, those guys in the black pajamas, they jumped me.เอาล่ะ ตอนนี้พวกผู้ที่อยู่ในชุดนอนสีดำพวกเขากระโดดลงมาให้ฉัน
Are you talking about the girl in the black sweatshirt?พูดถึงสาวเสื้อดำล่ะิ
You're worrying too much. You have a lot of support in the black community.คุณกังวลมากไป คุณมี แรงสนับสนุนจากคนดำอยุ่มาก
Just try it on. I want to see what you look like in the black and white.อยากดูว่านายใส่แล้วเป็นไง
I was five years old, or something, in a little town, Wildberg, in the Black Forest, and it was just bombed to ashes, you know?ตอน... อายุ 5 ขวบ ประมาณนั้น เมืองเล็ก ๆ ในไวด์เบอร์ก แบล็ดฟอเรส แล้วมันก็ดดนบอมบ์เป็นเถ้าถ่าน
So heroic in manner, he appeared so valiant in word... no one could ever guess at the darkness... lurking in the black heart of Sir Romulus Turnbull.เปรียบดังวีรบุรุษ เขาช่างกล้าหาญหาคำใดมาเปรียบเปรยไม่ ไม่มีผู้ใดสามารถคาดเดาได้ในความมืดมิด ที่ซ่อนลึกภายในใจทมึฬ ของเซอร์ โรมูลัส เทิร์นบัล
To defeat a man like Sargon, well-versed in the black arts, one would require a potent weapon indeed.เพื่อปราบคนอย่างซาร์ก้อน ต้องหาผู้มีความรู้เรื่องมนต์ดำ สิ่งหนึ่งที่ต้องการคือ อาวุธที่ทรงพลัง
Or the two in the black Town Car waiting for me to leave?หรือจะเป็นคนที่อยู่ในรถสีดำ ที่รอเมื่อฉันออกไป
You're the one in the black truck. You wanted me to do that kid.นายที่ขับรถกระบะสีดำ นายจะให้ฉันอมกระเจี้ยวเด็กคนนั้น
Well, the truth is I'm only friends with the lonely-looking fräulein in the black dress.จริงๆแล้วก็เพื่อนคนเดียวน่ะแหละ คุณผู้หญิงท่าทางโดดเดี่ยวที่สวมชุดดำ
What does that have to do with our friends here in the black suits?บูธ คุณยังถูกกักตัวอยู่ไม่ใช่หรือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in the black
Back to top