ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in particular

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in particular*, -in particular-

in particular ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in particular (adv.) นั่นคือ See also: กล่าวคือ, เป็นที่รู้ว่า Syn. namely, to wit, videlicet
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
in particularกล่าวโดยเฉพาะ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Has something in particular happened?มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า?
There are three misconceptions in particular that bedevil our thinking.มีแนวความคิดผิดๆ 3 ประการที่ทำให้ความคิดของเราไขว้เขว
Anything in particular I can help you find?มองหาอะไรเป็นพิเศษรึเปล่าครับ?
AND ONE IN PARTICULAR RECURS- - IT INVOLVES FINDING YOUแล้วในฝันนั้นๆ มันก็ต้องเจอคุณตลอดเลยนะ
Males in particular experience shrinking of muscle and dry skin, it seems as if they have a long mustache, so we shave them thoroughly.ผู้ชายมักจะประสบกับการหดตัวของกล้ามเนื้อและผิวหนังแห้ง คงเป็นเพราะเขามีหนวดที่ยาว เราจึงโกนมันอย่างละเอียด
THERE IS ONE GUY IN PARTICULAR WHO SEEMS TO BE THE LOCAL DISTRIBUTOR, AS IT WERE.เขาเป็นผู้คุมที่คุกฮอว์ควิลล์
There is one in particular that may buy us some time.การมีชีวิตผิดธรรมดา อาจซื้อ เวลาเพิ่มเติมให้เราได้
Look, does anyone in particular here have a beef with, uh, Nick Rabin?เอาละ ในกลุ่มนี่มีใคร ที่ไม่กินเส้นกับนิค เรบิน?
The castle walls, in particular the Western section, are near to collapse. I could go on.โดยเฉพาะด้านตะวันตก ใกล้จะพังแล้ว ข้าจะพยายามต่อ
One in particular shows exceptional promise.และหนึ่งในนั้น ได้มอบคำสัตย์แก่ข้า
Licinia, in particular enjoys the games.ไลคิเนีย มีบางอย่างที่พิเศษ
Is there anything in particular you've been struggling with?เธกเธตเธšเธฒเธ‡เธญเธขเนˆเธฒเธ‡เน€เธ›เน‡เธ™เธžเธดเน€เธจเธฉ เธ—เธตเนˆเธ„เธธเธ“เธเธณเธฅเธฑเธ‡เธ•เนˆเธญเธชเธนเน‰เธญเธขเธนเนˆเนƒเธŠเนˆเธกเธฑเน‰เธข

in particular ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょっとそこまで[, chottosokomade] (exp) nowhere in particular; just out for a bit; (euph. for) toilet break
愚図つく;愚図付く[ぐずつく, guzutsuku] (v5k) (1) to dawdle; to waste time doing nothing in particular; (2) to fret; to sulk; to complain; (3) to rain on and off
或る人;ある人[あるひと, aruhito] (n) someone (unspecified, but someone in particular); a certain person

in particular ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง[adv.] (dōi chaphǿ ) EN: especially ; particularly ; in particular FR: en particulier ; tout particulièrement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in particular
Back to top