ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hit out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hit out*, -hit out-

hit out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hit out (phrv.) ปล่อยหมัดออกไป See also: ชก, ตี, ต่อย, เตะ Syn. kick out, lash out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's right - - Azazel might have put the hit out on Jessica,ก็จริงอยู่--อาซาเซลอาจเป็นที่ จัดการกับเธอ
You need to call the DEA, and you need to tell them that Gus has a hit out on Hank.นายต้องโทรหาป.ป.ส. และนายต้องบอกพวกเขาว่า กัสจะตามเล่นงานแฮงค์
Gus has a hit out on Hank.กัสจะตามเล่นงานแฮงค์
Why would he put a hit out on his wife and then change his mind?ทำไมเขาสั่งให้ คนยิงภรรยาเขา แล้วดันเปลี่ยนใจล่ะ
I think you put a hit out on Bridget, and you've been trying to frame Andrew all along.ผมคิดว่าคุณ สั่งให้คนไปยิงบริดเจท และคุณพยายาม ใส่ร้ายแอนดริวมาตลอด
Some drug lord put a hit out on her because he found out that she was Harry Morgan's C.I.สุขสันต์วันคริสต์มาสอีฟ เราจะมีงานฉลองกันที่ร้านอาหาร
You put a hit out on Selina Kyle!คุณจ้างคนฆ่าเซลีน่า ไคล์
No, we rape the shit out of them at the Number Six dance later on!ไม่ เราจะข่มขืนมันให้หมดทุกคน
What we gotta do is snag that tall dude... and stomp the shit out of him... and we'll find out what the hell is going on up there.เราต้องจับไอ้โย่งนั่นมา แล้วล่อมันซะให้น่วม แล้วค่อยถามมันว่ามันทำอะไรที่นั่น
Maybe he figure... we was getting too big for our britches... trying to figure his shit out.ท่านอาจคิดว่า เราเกเรไปหน่อย เลยสั่งสอนให้รู้สำนึก
I ought to beat the living shit out of you.- ฉันน่าจะอัดแกให้ขี้ทะลัก
You either leave quietly and we take the body or you stay and we beat the shit out of you.พวกแกจะไปอย่างเงียบๆ และเราเอาศพไป หรือ จะอยู่ ให้เราอัดพวกแกให้ขี้ทะลัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hit out
Back to top