ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hide out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hide out*, -hide out-

hide out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hide out (phrv.) หลบหนี See also: ซ่อนตัวให้พ้น, ซุ่มซ่อน Syn. hide away
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You live like an animal. You hide out like a criminal.เจ้าอยู่เยี่ยงสัตว์ป่า หลบๆซ่อนๆเหมือนอาชญากร
You know you can hide out in one of the guest chalets as long as you like.คุณรู้ คุณสามารถซ่อนอยู่ในกระท่อมรับรองได้ นานเท่าที่คุณอยาก
The last place Tina will hide out is in her mom's store.ที่สุดท้ายที่ทีน่าจะซ่อนตัวอยู่ ก็ในร้านแม่หล่อนนั่นแหละ
You plan to hide out in here all day long, or you plan to emerge at some point and do your job?คุณวางแผนจะหลบอยู่ ในนี้ทั้งวัน หรือว่าคุณวางแผนจะสร้าง อะไรสักอย่างแล้วก็ทำงานของคุณ
There's no record of friends or family to hide out with.ไม่มีบันทึกว่าเธอมีเพื่อนหรือ ครอบครัวซ่อนอยู่ที่นี่
You can't hide out at Eleanor Waldorf's atelier anymore.เธอจะหลบอยู่หลังห้องเสื้อของ เอลินอร์ วอดอล์ฟต่อไปไม่ได้แล้วล่ะ
All right... we'll hide out in that bus thereสิทธิทั้งหมด ... เราจะซ่อนในรถบัสที่มี
You cannot just hide out all day.แกจะหดหัวทั้งวันรึไง
I do. I hide out among them.ฉันสน ฉันอยู่กับพวกเขา
So you want to hide out at the Bass cave until you figure it out.ถ้างั้นเธอต้องการซ่อนตัวอยู่ในถ้ำ จนกว่าเธอจะหามันเจอ
Vicki: we can't hide out in your room all the time.เราคงไม่หลบอยู่ในห้อง ของนายตลอดเวลาหรอกนะ
And I can't hide out here forever.และผมก็ไม่สามารถจะหลบซ่อนอยู่ที่นี่ตลอดไป

hide out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กบดาน[v.] (kopdān) EN: lie low ; stay down ; go into hiding ; be in hiding ; hole up somewhere ; hide out FR: s'allonger ; s'étendre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hide out
Back to top