ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hem about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hem about*, -hem about-

hem about ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hem about (phrv.) ล้อมรอบ See also: โอบล้อม Syn. fence in, hedge in, hem around, hem round
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I should have told them about the dangerฉันควรจะบอกพวกเขาถึงอันตรายนั่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Obviously, in case Mr. Boddy had told them about you.เห็นได้ชัดว่า คุณบ๊อดดี้บอกเรื่องราว เกี่ยวกับพวกคุณทุกคนให้กับคุณ
The freight woke up the other guys and it was on the tip of my tongue to tell them about the deer, but I didn't.รถไฟปลุกคนอื่นๆ และมันก็อยู่แค่ปลายลิ้นของผม ที่จะบอกพวกเขา เรื่องกวาง แต่ผมก็เปล่า
I'll tell them about the time you stripped in court.เดี๋ยวผมเล่าเรื่องพ่อแก้ผ้าในศาลนะ
I won't tell them about the time you were 13, when you first found out about girls.เดี๋ยวเล่าตอนแก 13 ขวบไล่จีบสาวๆ ซะนี่
I told them about the key in the planter. I called you, but you´d already left the office.ฉันบอกที่ซ่อนกุญแจ คุณออกมาแล้ว
Tell them about that thing you do with your tongue.เขาไม่ได้ฉายวีดีโอของเราเลย
If you ever asked them about what they did to me, they'd beat the shit out of you.ถ้าคุณไปถามพวกเขาว่าทำอะไรกับฉัน พวกเขาคงจะทำร้ายคุณ
Look, you help me with this, I'll tell them about your girlfriend. Okay?ดูคุณช่วยฉันด้วยนี้ฉันจะบอกพวกเขาเกี่ยวกับแฟนของคุณ เอาล่ะ?
Didn't you tell them about Trudy?คุณไม่ได้บอกพวกเขาเรื่องทรูดี้หรือไงกัน
Why don't you tell them about the flood?ทำไมไม่เล่าเรื่องน้ำท่วมให้ฟังล่ะ
Tell them about how you made a boat out of the front door and got us all out of there.เล่าว่าพ่อสร้างเรือที่อยู่หน้าบ้านยังไง แล้วเราพวกเราออกไปยังไง
You tell them about the ceremony?บอกเรื่องงานกับพวกเขาสิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hem about
Back to top