ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

healthy-looking

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *healthy-looking*, -healthy-looking-

healthy-looking ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
healthy-looking (adj.) มีผิวสีชมพูผ่องใส See also: มีผิวชมพูดูสุขภาพดี Syn. blooming, radiant

healthy-looking ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อมเลือดอมฝาด[adj.] (omleūat-omf) EN: healthy-looking FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า healthy-looking
Back to top