ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have up*, -have up-

have up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
have up (phrv.) เชิญให้ขึ้นมาข้างบนหรือสถานที่ที่สำคัญ Ops. have down
have upon (phrv.) มีไว้กับตัว Syn. have about
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just getting rid of all that bullshit you have up in your head, tells you you might not be enough.แค่ให้ไล่ทุกสิ่งที่ไร้สาระในหัวนายออกไปซะ ที่บอกตัวเองว่านายยังไม่ดีพอ
That's Ben Wade they have up there.นั่นคือ เบน เวด พวกมันจับเขาไว้บนนั้น
I'm sure up here you have fairy duty or whatever it is you have up here.มันต้องมีงานอย่างอื่นให้ทำชดเชยได้สิ งานอะไรก็ได้ที่มีบนนี้
Who knows what other tricks they have up their sleeves?-เธงเธฒเธ‡เธญเธฒเธงเธธเธ˜! -เธ—เนˆเธฒเธ™
And he'd be more than happy to let me have up to 30%.และเขาก็ยินดีที่จะให้ฉันอัพราคาได้ถึง 30%
Canada and Europe have upheld the ban on RBGH.แคนาดากับยุโรปยังคงสั่งห้ามฮอร์โมน rBGH
You seem to have upset the delicate internal balance of my housekeeper.ฉันดูเหมือนพวกเธอจะรบกวนแม่บ้านของฉัน
Of course, we'll have updates for you as events unfold.เราจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบทันที
Over the years, he's uncovered a lot of unsavory stories about terror that have upset certain Western governments and...หลายปีที่ผ่านมา เข้าได้เปิดเผย เรื่องราวที่ไม่น่าพึงใจหลายเรื่องเกี่ยวกับการก่อการร้าย ซึ่งได้ทำให้รัฐบาลทางตะวันตกไม่พอใจและ...
Without realizing it, molecule by molecule, we have upset the Earth's climatic balance.อณูแล้วอณูเล่า โดยไม่ยั้งคิด เราได้ทำให้สภาพอากาศเสียสมดุล
I want to apologize sincerely for the things that have upset you.ผมต้องขอโทษอย่างมากที่ทำให้คุณไม่สบายใจ
In particular that you may have upset recently?คุณไปทำให้เขาไม่พอใจ เร็วๆ นี้มั้ยคะ

have up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลุ่ม ๆ = ลุ่มๆ[v.] (lum-lum) EN: have ups and downs FR:
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ = ลุ่มๆ ดอนๆ[v. exp.] (lum-lum døn) EN: have ups and downs FR: avoir des hauts et des bas

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have up
Back to top