ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have back

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have back*, -have back-

have back ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
have back (phrv.) ได้กลับคืน See also: ได้คืนมา Syn. get back, give back, hand back
have back (phrv.) ยอมกลับมาคืนดีกับ See also: หวนกลับไปหา (สามีหรือภรรยา) Syn. send back, take back
have back (phrv.) เชิญให้กลับมา Syn. ask back
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If I didn't have back pains you would be dead already.ถ้าแกไม่อยากทนทรมานล่ะก็ แกก็รีบๆตายไปซะตอนนี้
Really? This guy? I have back issuesจริงเหรอครับ ผู้ชายคนนี้เนี่ยนะ?
If I have back what belongs to me, I will gladly disappear. A stuff that is mine was put in pawn there yesterday by a bitch named Park Hae jung .ก็ได้ ถ้าฉันได้ของฉันคืน ฉันก็จะไป ของของฉันที่นังอีตัวชื่อ ปาร์ค เฮ จาง มันเอาไปเก็บไว้ในโรงรับจำนำเมื่อวานนี้น่ะ
I can't find the right bra, which means I'm gonna have back fat.แล้วฉันก็หาบราเหมาะๆไม่ได้ แปลว่าข้างหลังฉันต้องดูอ้วนแน่
Because we've all wished we could have back the parent we lost.เพราะเราทุกคนต่างปรารถนา ให้พ่อแม่ที่เสียไปได้กลับมา
What if I'm drooling and have back hair?แล้วถ้าฉันน้ำลายยืด กับมีขนที่หลังล่ะ
They've been compromised. They have back doors.พวกเขาตกอยู่ในอันตราย พวกเขามีประตูหลัง
We don't have backup. It's just Judy at the station.เราไม่มีกำลังเสริม มีแค่จูดี้อยู่เฝ้าที่สถานีตอนนี้
If you didn't think it was safe, you shouldn't have backed down.ถ้าคุณคิดว่ามันไม่ปลอดภัย คุณก็ไม่ควรพามา
Hang on to these. I have backups in my desk.เก็บไว้เลย ผมมีกุญแจสำรอง
You have backbone. I thought that last girl like that you brought, what was her name?ไม่เหมือนสาวคนก่อนที่ลูกพามา หล่อนชื่ออะไรนะ
I'll have backup detail ready, all right?ฉันจะเตรียมกองหนุนให้พร้อมไว้ ตกลงมั้ย?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have back
Back to top