ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hard-working

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hard-working*, -hard-working-

hard-working ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hard-working (adj.) ขยัน See also: พากเพียร, อุตสาหะ, พยายาม Syn. assiduous, diligent Ops. idle, lazy, slothful
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm smart and hard-workingฉันฉลาดและทำงานหนัก

hard-working ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱岗敬业[ài gǎng jìng yè, ㄞˋ ㄍㄤˇ ㄐㄧㄥˋ ㄧㄝˋ, 爱岗敬业 / 愛崗敬業] industrious and hard-working
崭劲[zhǎn jìn, ㄓㄢˇ ㄐㄧㄣˋ, 崭劲 / 嶄勁] very hard-working; assiduous

hard-working ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
企業戦士[きぎょうせんし, kigyousenshi] (n) corporate warrior (exceptionally dedicated and hard-working employee)
精農[せいのう, seinou] (n) hard-working farmer or agriculturalist

hard-working ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาการ[adj.] (aokān) EN: serious ; earnest ; hard-working FR:
เอาการเอางาน[adj.] (aokān-ao-ng) EN: serious ; earnest ; hard-working ; industrious FR:
บากบั่น[adj.] (bākban) EN: hard-working ; painstaking ; assiduous FR: volontaire ; assidu ; travailleur
ขยัน[adj.] (khayan) EN: hardworking ; hard-working ; industrious ; diligent ; assiduous ; sedulous ; persevering ; conscientious FR: consciencieux ; appliqué ; diligent ; assidu ; persévérant ; travailleur ; bûcheur (fam.)
ขยันหมั่นเพียร[adj.] (khayan manp) EN: persevering ; industrious ; hard-working FR:
พากเพียร[adj.] (phākphīen) EN: persistent ; unremitting ; indefatigable ; industrious ; diligent ; hard-working FR: persévérant ; industrieux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hard-working
Back to top