ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

good will

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *good will*, -good will-

good will ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
good willไมตรีจิต,ความนิยม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประสงค์ดี (v.) good will See also: good intention Syn. หวังดี, เจตนาดี Ops. ประสงค์ร้าย
เจตนาดี (v.) good will See also: good intention Syn. หวังดี Ops. ประสงค์ร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What good will come of more killing?ฆ่ากันไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น
Please? My most abject and humblest apologies to you as well, princess. -At least some good will come of my being forced to marry.ด้วยความสงสารอย่างที่สุดและเคารพนบน้อม ข้าขอประทานอภัยจากท่าน องค์หญิง อย่างน้อยก็มีบางอย่างที่เป็นข้อดีจากการได้แต่งงาน
Excessive educational management kills the good will of teachersการจัดการศึกษาที่มากเกินไป จะฆ่าครูที่ดี
I think a band that's good will sell itself.ผมคิดว่าวงที่ดีดีจะขายได้แน่นอน
What good will it do me now?แล้วฉันจะทำอะไรให้ดีได้ละ ตอนนี้?
Nothing good will come from provoking King Daeso right now.ไม่เป็นการดีที่จะไปแหย่กษัตริยแทโซ์ในตอนนี้
This is the time we should come together and celebrate peace on earth and good will towards men and...- เวลานี้ล่ะ เราจะต้องอยู่ด้วยกัน และเฉลิมฉลองความสงบสุขแด่โลกใบนี้ ไปสู่ทั้งผู้ชายและ..
We are humbled by the generous faith, the courage and the good will you've demonstrated.พวกเรารู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตน จากความศรัทธาที่แสนใจกว้าง ด้วยความกล้าหาญและสิ่งดีๆ ที่ทางคุณได้มอบให้กับเรา
Well you can stick your good will in your ass.ถ้างั้น เก็บคำพูดดีๆ เอาไว้ในตูดมึงละกัน
What good will that do? A few hours after his last victim, and now he receives a text that can only be from her.เพื่ออะไรอ่ะ เขาพึ่งฆ่าคนตายไปไม่กี่ชั่วโมง และได้พึ่งรับข้อความที่ส่งจากคนตาย
What good will thinking do?เอาเถอะ... ยังกับจะมีอะไรให้ปิดบังอีก
Is it treating you good will make you feel surprised?เธอไม่คิดว่ามันดีจนรู้สึกแปลกใจเหรอ

good will ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
招财进宝[zhāo cái jìn bǎo, ㄓㄠ ㄘㄞˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄠˇ, 招财进宝 / 招財進寶] ushering in wealth and prosperity; We wish you riches and treasures (traditional expression of good will, esp. at New Year)

good will ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グッドウィル[, guddouiru] (n) good will
善意[ぜんい, zen'i] (n) (1) virtuous mind; (2) good intentions; good will; (3) positive mindset; (4) bona fides (legal good faith); (P)
好意[こうい, koui] (n) good will; favor; favour; courtesy; (P)
好感[こうかん, koukan] (n) good feeling; good will; favourable impression; favorable impression; (P)

good will ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประสงค์ดี[X] (prasong dī) EN: good will ; good intention FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า good will
Back to top