ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go without

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go without*, -go without-

go without ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
go without (phrv.) ดำเนินไปหรือทำโดยปราศจาก Syn. do without, manage without
go without (phrv.) เดินทางไปโดยปราศจาก See also: ไปโดยไม่เอาหรือไม่มี
go without saying (idm.) เป็นที่แน่ชัด See also: อย่างชัดแจ้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อดตาหลับขับตานอน (v.) go without sleep See also: stay up late, forget to sleep and eat Syn. อดนอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, maybe you could go without us?ใช่ บางทีนายน่าจะมากับเรา?
He can't go without a word like thatเขาไปโดยไม่บอกพวกเรา
I can't let her go without knowing the truth.ฉันไม่อยากให้เธอจากไปทั้งๆที่ยังไม่ได้รู้ความจริง
Oh, no, I'm the loser who has to go without dinner!ไม่น่ะ แม่แพ้แล้ว TvT
I could not go without thanking you for helping my son-ฉันต้องขอบใจนายมาก เรื่องลูกชาย
They let me go without a scratch.พวกเขาปล่อยฉันโดยไม่บุบสลายเลย
How could you go without TV?แล้วนี่... ไม่มีทีวีดูจะเป็นอะไรใหม?
You want to go without me? You've gotta be kidding me.ถ้าคิดจะไปคนเดียว เธอต้องบ้ากว่าที่ฉันคิด
He won't go without a plan to complete the job.เขาไม่อยากไปโดย.. ที่แผนยังไม่เสร็จหรอก
I didn't wanna go without talking to you first.ผมไม่อยากไปถ้าไม่ได้คุยกับคุณก่อน
That's a long time to go without something you love.มันกินเวลานานเหลือเกินเมื่อไร้สิ่งที่คุณรัก
And the hoses are stretched as far as they can go without coming off.และสายนั่นก็อยู่ห่างกันมากพอที่จะทำให้พวกเขา ไม่สามารถขยับตัวได้โดยไม่ถอดหน้ากาก

go without ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宁缺毋滥[nìng quē wú làn, ㄋㄧㄥˋ ㄑㄩㄝ ˊ ㄌㄢˋ, 宁缺毋滥 / 寧缺毋濫] better to have nothing (than substandard choice) (成语 saw); would prefer to go without than accept shoddy option

go without ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
言うも愚か;言うもおろか[いうもおろか, iumooroka] (exp) to go without saying

go without ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำราศ[v.] (bamrāt) EN: forgo ; go without ; be separated from ; be away for a long time FR:
อดอาหาร[v. exp.] (ot āhān) EN: starve ; fast ; diet ; go without food ; go on a hunger strike FR: jeûner
อดตาหลับขับตานอน[v.] (ottālapkhap) EN: go without sleep FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go without
Back to top