ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go over to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go over to*, -go over to-

go over to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
go over to (phrv.) ข้ามไปยัง Syn. go across to
go over to (phrv.) เข้าไปหา Syn. go across to
go over to (phrv.) (วิทยุ)ส่งกระจายเสียงไปยัง(คนหรือสถานที่) See also: ออกอากาศไปยัง
go over to (phrv.) เปลี่ยนไปเลือก
go over to (phrv.) ย้ายไปเข้าข้าง See also: เปลี่ยนไปจงรักภักดีกับ, ย้ายพรรคไปอยู่กับ Syn. bring round, go across to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When she finished her bath, she'd go into the bedroom and go over to the dressing table.เมื่อท่านอาบนํ้าเสร็จเเล้ว ก็จะเข้ามาที่ห้องนอนและตรงมาที่โต๊ะเครื่องแป้ง
'Then we grab Mum, go over to Liz's place, 'hole up, have a cup of tea 'and wait for all this to blow over.''แล้วพาแม่ออกมา ไปบ้านลิซ' 'นั่งชาซักถ้วย' 'แล้วก็รอให้ทุกอย่างเรียบร้อย'
I would wake up tomorrow morning... and I'd go over to Gabriel Capital Inc... and I would tell Joseph Platts' receptionist that I'm there to see him... and when he comes out...ไปที่บริษัทเงินทุนเกเบรียล บอกพนักงานต้อนรับว่าฉันมาหาโจเซฟต์ แพล็ตส์ แล้วพอไอ้เบื๊อกนั่นลงมา
I'm going to call Tripp and have him go over to the office at Liberty Coast.ฉันจะโทรหาทริปป์ล่ะ แล้วก็ให้เขาไปที่สำนักงานลิเบอร์ตี้โคสต์
Dean, would you be good enough and go over to Cathy?คณบดีคุณจะดีพอและไปกว่าการเคธี่?
I go over to talk to the guy to get him to stop but he just keeps doing it.ผมอุตสาห์เดินไปบอกให้มันหยุด... ...มันก็ยังเคาะอยู่นั่นล่ะ
So I want you to go over to those paramedics, and I want you to let them look at these cuts.ฉันจึงอยากให้เธอไปหาพวกผู้ช่วยแพทย์โน่น ให้เค้าดูแผลเธอสักหน่อย เพราะเธอคง
So you didn't go over to her house?งั้นคุณไม่ได้ไปบ้านเธอ?
We go over to the dying holes and we die.เราก็จะขุดหลุมศพ แล้วก็รอตาย
What can I do, go over to the other side?พวกเขารู้ ฉันซื่อสัตย์กับคุณมา 40 ปี
My father was brave enough to fight in some desert thousands of miles away, and I can't even go over to Dudley Road and tell the Fabrays the truth.พ่อฉันกล้าไปรบในทะเลทราย ไกลเป็นพันๆไมล์ แต่ฉันยังไม่กล้า ไปแค่ถนนดัดลี่ย์ แล้วบอกความจริงกับพวกฟาเบรย์
Partner and I go over to his house.คู่หูกับผมไปยังบ้านหลังนั้น

go over to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แปรพักตร์[v.] (praēphak) EN: be disloyal ; go over to the other side ; be a turncoat ; be a renegade ; depart from FR: retourner sa veste (loc. fam.) ; tourner casaque ; passer à l'ennemi

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go over to
Back to top