ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go forward

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go forward*, -go forward-

go forward ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
go forward (phrv.) ไปข้างหน้ามากขึ้น
go forward (phrv.) ดีขึ้น See also: ก้าวหน้าขึ้น, ปรับปรุงดีขึ้น Syn. go ahead
go forward (phrv.) ดำเนินต่อไป (ด้วยบางสิ่งที่วางแผนไว้แล้ว) Syn. go ahead
go forward (phrv.) ยื่นเสนอเพื่อขออนุมัติ Syn. put forward, send forward
go forward (phrv.) หมุนไป (เข็มนาฬิกา)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Back. Now, go forward again.พี่ครับ ผมไม่ได้เป็นประธานที่นี่นะครับ ผมเป็นแค่พนักงาน
There are moments in a match when the ball hits the top of the net, and for a split second it can either go forward or fall back.ช่วงจังหวะของการแข่งขัน เมื่อลูกเทนนิสวิ่งชนขอบตาข่าย เสี้ยววินาทีนั้นมันอาจข้ามไปข้างหน้า หรือไม่ก็ย้อนกลับมา
And yet we go forward to defend the human race and all that is good and just in our world.และจะก้าวไปด้วยกัน เพื่อปกป้องมวลมนุษย์... ... ผดุงสิ่งดีงาม และความเป็นธรรมในโลก
General, I propose we go forward with your monsters vs aliens idea, thank youท่านนายพล ฉันว่าเราจะลุยด้วยไอเดีย "สัตว์ประหลาด ปะทะ เอเลี่ยน ของคุณ" ขอบคุณ
I'll go forward instead, all the way around to that alley where you guys are.เธœเธกเธˆเธฐเน„เธ›เธ‚เน‰เธฒเธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเนเธ—เธ™ เธกเธตเธ—เธฒเธ‡เธญเธขเธนเนˆเธฃเธญเธšเธ•เธฃเธญเธเธ—เธตเนˆ เธ„เธธเธ“เธญเธขเธนเนˆ
But I hope that you won't go forward with something that you can't see the end of.แต่ฉันหวังว่าเธอจะไม่ก้าวไปในทางที่ มองไม่เห็นอนาคตนะ
As I go forward with my plans to clean up the docks,ในขณะที่ผมกำลังทำตามแผนที่จะแก้ไขปัญหาที่อู่เรือต่อไปนั้น
It looks like they're gonna go forward with the execution.พวกเขาจะดำเนินการประหารต่อไป
Go forward a bit.ขยับไปข้างหน้าหน่อยดิ.
Steady now, crew. Prepare to go forward.อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ลูกเรือ เตรียม ความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า
Let's just... Can we just go forward?Let's just-- Can we just go forward?
Excuse me, When we go forward, is it heel-toe or toe, lt's forward, heel, toe, toe-,ขอโทษคราบ เวลาก้าวไปข้างหน้า ส้น-ปลาย หรือว่าปลาย... อะ ก้าวไปข้างหน้า ส้น ปลาย ปลาย

go forward ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
递进[dì jìn, ㄉㄧˋ ㄐㄧㄣˋ, 递进 / 遞進] gradual progress; to go forward one stage at a time

go forward ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
進む[すすむ, susumu] (v5m,vi) (1) to advance; to go forward; (2) to precede; to go ahead (of); (3) to make progress; to improve; (4) to deepen; to heighten; (5) (See 進んで) to do of one's own free will; (P)

go forward ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดำเนิน[v.] (damnoēn) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
เดินหน้า[v.] (doēnnā) EN: advance ; progress ; go forward ; step forward ; make a progress ; make headway FR: avancer ; progresser
เจริญก้าวหน้า[v. exp.] (jaroēn kāon) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead ; make progress FR: progresser ; avancer ; aller de l'avant
เจริญรุ่งเรือง[v. exp.] (jaroēn rung) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead FR: avancer ; progresser ; se développer ; prospérer
ก้าวหน้า[v.] (kāonā) EN: go forward ; forward ; progress ; make progress ; advance ; step forward ; improve ; be in progress ; press onward FR: avancer ; progresser
มุ่งหน้า[v.] (mung-nā) EN: head for ; head towards ; move towards ; go forward ; be bound for ; march ahead FR: se diriger vers
กลิ้งกลอก[v.] (klingkløk) EN: roll to and fro ; go forwards and backwards ; move back and forth FR:
กลอกกลิ้ง[v.] (kløkkling) EN: roll to and fro ; go forwards and backwards ; move back and forth FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go forward
Back to top