ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

give quarter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *give quarter*, -give quarter-

give quarter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลดลาวาศอก[n.] (lotlāwāsøk) EN: give quarter ; decrease adamant FR:
ไว้ชีวิต[v.] (waichīwit) EN: spare another's life ; avoid killing ; give quarter to FR: épargner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า give quarter
Back to top