ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

give away

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *give away*, -give away-

give away ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
give away (phrv.) ให้ฟรี See also: ให้ของขวัญ, ให้รางวัล,
give away (phrv.) เผยความลับ Syn. give away
give away (phrv.) ตอบ (คำถาม) ง่ายๆ Syn. give away
give away (phrv.) สูญเสีย Syn. throw away
give away (phrv.) ส่งตัวเจ้าสาว
give away (phrv.) (น้ำหนัก) ได้เปรียบคู่ต่อสู้ (การชกมวย)
give away (phrv.) เผย See also: เล่าความลับ (โดยเจตนาและไม่เจตนา)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The prisoner tried to give away the squad's position.เชลยพยายามชี้ที่ซ่อนตัวเราให้ข้าศึกรู้
All she wants to do is go to Paris. Why give away a third of the reward money?สิ่งที่เธอต้องการคือไปปารีส ทำไมถึงโยนเงินรางวัลทิ้งไป?
Don't give away your positions until you see the mammoth.อย่าออกจากตำแหน่งจนกว่าจะเห็นแมมมอท.
How can I give away my two daughters in one time?แล้วคุณเคยได้ยิน เซจ เอนเตอร์ไพรซ์ มั้ย แน่นอน ลี คุ โช เป็นประธาน เซจ เอนเตอร์ไพรซ์
Uh, I'm sorry. We had to give away your table.เอ่อ ต้องขออภัยด้วยครับ เราต้องยกเลิกโต๊ะนั่งของคุณให้เเขกท่านอื่น
I can't give away the big punch line.ฉันบอกเรื่องนี้ไม่ได้
I hear they give away babies like free iPods.ได้ยินว่าเขาแจกลูก ยังกับแจกไอพอดแนะ
They give away their cell phones.พยายามให้แกะรอยยากที่สุด
'Cause I'm about to give away his job.ขาดงานจนพี่จะไล่ออกอยู่แล้วนะ
Let's see if we can give away a few prizes here.มาดูกันว่าใครจะได้รางวัลจากการจับฉลาก
So before you give away all your possessions to the Salvation Army...ดังนั้นก่อนที่จะมอบการครอบครองทุกอย่างให้กับกองทัพผู้ช่วยให้รอด
Therefore, you want to give away the life you just regained from jail breaking?ดังนั้น, แกอยากจะทิ้งชีวิตที่แกพึ่งได้คืนมา จากการแหกคุก หรือ?

give away ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอกความลับ[v. exp.] (bøk khwām l) EN: give away a secret ; let the cat out of the bag FR: dire un secret ; divulguer un secret
เผย[v.] (phoēi) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans FR: dévoiler ; révéler ; divulguer ; découvrir
เปิด[v.] (poēt) EN: disclose ; reveal ; give away FR: révéler ; dévoiler
เปิดเผยความลับ[v.] (poētphoēikh) EN: give away a secret ; let the cat out of the bag FR: divulguer un secret ; révéler un secret ; éventer un secret ; livrer un secret ; vendre la mèche (fam.)
โปรยทาน[v.] (prōithān) EN: give away money ; donate FR:
ทูนหัวให้[v. exp.] (thūn hūa ha) EN: humbly present ; give away willingly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า give away
Back to top