ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get well

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get well*, -get well-

get well ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
get well (phrv.) แข็งแรงขึ้น (คำไม่เป็นทางการ) See also: สุขภาพดีขึ้น Syn. look well
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หายป่วย (v.) get well See also: be cured, be better (after sickness), be back to good health Syn. หาย Ops. ป่วย, ไม่สบาย, เจ็บ, เจ็บป่วย
หายป่วย (v.) get well See also: be cured, be better (after sickness), be back to good health Syn. หาย Ops. ป่วย, ไม่สบาย, เจ็บ, เจ็บป่วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dearest, dear Mom get well soonรักแม่ ขอให้หายไวไว, ซาสุกิ
So Akira's thinking of holding a get well party for him.ดังนั้นอาคิระก็เลยคิดจะจัด งานปาร์ตี้สำหรับเขา
Can Momoka get well with this?โมโมกะจะหายดีแล้วใช่ไหมคะ?
Why don't you go make a get well card for katherine's foot?ทำไมลูกไม่ทำการ์ดสวยๆให้กำลังใจแคทเทอรีนล่ะ?
Uh,i'm getting everybody to sign a get well card.เอ่อ ผมอยากให้ทุกคน\ เซ็นบัตรอวยพรนี่
I feel sorry for her, okay? But not enough to send her a get well card.ฉันรู้สึกเสียใจกับเขา แต่ก็ไม่มากพอ ที่จะส่งการ์ดอวยพรไปให้หรอก
Just get well soon, so you can come home, and clean their mess, please?หายเร็วๆนะ จะได้กลับบ้านเร็วๆ แล้วมาทำความสะอาดบ้าน?
Get well fast... for there is much that I can learn and you can teach me everything.Get well fast... for there is much that I can learn and you can teach me everything.
Get well soon.กาวที่น้ำมันซุปเปอร์รวดเร็ว ซุปเปอร์บำบัด, ซุปเปอร์กาว!
" I hope you get well, Grandpa, and wish I see you soon."ผมหวังว่าคุณจะได้รับทั้งคุณปู่และหวังว่าฉันจะเห็นคุณเร็ว ๆ .
But thank you very much, everybody. Get well, everybody.ขอบคุณมาก ขอให้หายเร็วๆ ทุกคน
I always like my gadget well done.ฉันชอบแก็ดเจ็ทของฉันเสมอ ดีมาก

get well ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お大事に[おだいじに, odaijini] (exp) take care of yourself; get well soon; God bless you; bless you; (P)
治る(P);直る(P)[なおる, naoru] (v5r,vi) (1) (esp. 治る) to be cured; to get well; to be healed; (2) (esp. 直る) to get mended; to be repaired; to be fixed; (P)

get well ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หาย[v.] (hāi) EN: recover (from) ; be cured (of) ; be rid of ; get well ; get over FR: guérir ; se rétablir ; recouvrer la santé
หายไข้[v. exp.] (hāi khai) EN: recover ; get well ; get better from illness FR:
ขอให้หายเร็ว ๆ[xp] (khø hai hāi) EN: I wish you a speedy recovery ; get well soon! FR: je vous souhaite un prompt rétablissement ; bon rétablissement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get well
Back to top