ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get through

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get through*, -get through-

get through ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
get through (phrv.) ไปถึง See also: มาถึง Syn. come through, go through
get through (phrv.) ผ่าน
get through to (phrv.) ติดต่อกับ See also: โทรศัพท์ติดต่อกับ, ใช้วิทยุติดต่อกับ Syn. be through, come through, get through, put through
get through with (phrv.) ทำเสร็จด้วย See also: เสร็จด้วย Syn. go through, take through
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They can't find a way to get through itพวกเขาไม่เจอหนทางที่จะผ่านพ้นมัน
I couldn't get throughฉันต่อโทรศัพท์ไม่ได้เลย/ฉันโทรไม่ติดเลย
I called you today but couldn't get throughฉันโทรหาคุณวันนี้แต่ไม่ติด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've got to get through to Chicago.เราต้องบินไปให้ถึงชิคาโก
How did you get through out there?ผ่านพวกนั้นมาได้ยังไง
I tell you, Victor, there's some kind of new life down there trying to get through all that ice.ฉันบอกคุณวิคเตอร์ มีชนิดของชีวิตใหม่บางลงไปที่ นั่น พยายามที่จะได้ผ่านทุกน้ำแข็ง
Excuse me, but I have to get through this labyrinth. Can you help me?โทษนะคะ ฉันจะต้องผ่านเข้าไปในเขาวงกตน่ะค่ะ คุณช่วยฉันได้มั๊ยคะ?
I wonder if anyone knows how to get through this labyrinth.สงสัยจริงว่ามีใครรู้เส้นทางในเขาวงกตบ้างนะ
One thing for sure... she'll never get through the labyrinth.แต่ที่แน่ๆล่ะ เธอไม่มีทางออกไปจากเขาวงกตนี้ได้แน่
Let's just get through this. Just get it over with.รีบทำให้เสร็จเถอะ ให้มันเสร็จๆไป
They can't break through the door, but they can get through the glass.มันพังประตูเข้ามาไม่ได้ แต่มันพังกระจกเข้ามาได้
But it's gotta be hard enough to get through her breastplate into her heart.แต่มันต้องเป็นเรื่องยากพอที่จะได้รับผ่านเกราะของเธอเข้าไปในหัวใจของเธอ
We should just get through it quickly. I mean, there's no skill involved.เราควรรีบเล่นนะ ฉันหมายถึงไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรนี่
As long as we stay low, he can't get through there too far. Don't worry.อยู่ต่ำ ๆ ไว้ มันไม่สามารถเจาะลึกกว่านี้ได้แล้ว ไม่ต้องห่วง
Hey, he can't get us in here. He can't get through the glass.มันไม่สามารถเจาะผ่านแก้วได้หรอก

get through ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
得过且过[dé guò qiě guò, ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˇ ㄍㄨㄛˋ, 得过且过 / 得過且過] satisfied just to get through (成语 saw); to muddle through; without high ambitions, but getting by

get through ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乗っ切る[のっきる, nokkiru] (v5r,vi) (arch) to overcome; to get through
済ませる[すませる, sumaseru] (v1,vt) to finish; to make an end of; to get through with; to let end; (P)
遣り熟す;遣りこなす[やりこなす, yarikonasu] (v5s,vt) (uk) to manage (to do successfully); to get through
乗り切る[のりきる, norikiru] (v5r,vi) to weather; to get over; to tide over; to overcome; to get through; to ride across; to sail across
届く[とどく, todoku] (v5k,vi) (1) to reach; to arrive; to get through; to get at; (2) to be attentive; to pay attention; (3) to be delivered; to carry (e.g. sound); (P)
通り抜ける[とおりぬける, toorinukeru] (v1,vi) to go through; to pass through; to get through; to cut across

get through ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝ่ามรสุม[v. exp.] (fā mørasum) EN: brave a storm ; get through a storm FR: braver la tempête
ฟันฝ่า[v.] (fanfā) EN: struggle ; fight against ; overcome ; buffet ; surmount ; get through FR: lutter contre ; affronter ; surmonter
ลุยงาน[v. exp.] (lui ngān) EN: get through the work ; forge ahead (with) FR:
พัน[v.] (phan) EN: go beyond ; pass ; get through ; clear ; escape FR: surmonter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get through
Back to top