ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get round

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get round*, -get round-

get round ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
get round (phrv.) เดินทางได้อย่างเสรี See also: ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระ Syn. get around
get round (phrv.) สามารถ Syn. get about, go about
get round (phrv.) แพร่กระจาย See also: แพร่สะพัด Syn. go about
get round (phrv.) แวะเยี่ยม See also: แวะมาหา Syn. bring over
get round (phrv.) โน้มน้าวให้เปลี่ยนความคิด See also: ชักจูงให้เปลี่ยนความคิด Syn. bring around, bring over
get round (phrv.) หลีกเลี่ยง See also: เลี่ยง Syn. get around
get round to (phrv.) หาเวลาเพื่อ Syn. come round to, get round to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Part of the service now. Trying to get round everyone by New Year's Eve. (Doorbell)บริการพิเศษน่ะครับ เราจะแวะเยี่ยมทุกบ้านในช่วงปีใหม่ สวัสดีจ้ะ นาตาลีอยู่นี่รึเปล่า?
Shit! Get round me, get round me!เน€เธงเธฅเธฒเธ–เธถเธ‡เธคเธ”เธนเธ เธฒเธฉเธตเธฅเธฐเธเน‡ เธกเธฑเธ™เธงเธธเนˆเธ™เธงเธฒเธขเธกเธฒเธ
Why did your promissory note get round to us?ทำไมตั๋วเงินของนายถึงไม่มีเงินล่ะ?
Let's get round the back of the building!อ้อมไปดูข้างหลังร้าน
The Corkscrew is a corner that I just find impossible to get round without crashing.ค็อก สรูเป็นโค้งที่หาทางเลี้ยว ไม่ให้หลุดโค้งยากมาก
And to get round the speed difference,เพื่อให้ความเร็วมันพอๆกัน
Having established that our ice version of Silverstone was all in order, we could now see which car could get round the fastest.การก่อสร้างสนามซิลเวอร์สโตน เวอร์ชั่นน้ำแข็งก็พร้อมแล้ว ตอนนี้เราก็สามารถ หาได้แล้วว่าคันไหนวิ่งเร็วที่สุด
Your face will get rounder.หน้าเธอจะบวมเหมือนซาลาเปา

get round ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不胫而走[bù jìng ér zǒu, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ ㄦˊ ㄗㄡˇ, 不胫而走 / 不脛而走] get round fast; spread like wildfire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get round
Back to top