ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get past

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get past*, -get past-

get past ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
get past (phrv.) ผ่านไป See also: ปล่อยให้ผ่านไป Syn. come along, come by, fly by, get by, go by, go past
get past (phrv.) ช้ากว่า (เวลา) Syn. be past
get past (phrv.) ทำให้ก้าวหน้ากว่า Syn. get beyond, go beyond
get past (phrv.) รอดพ้น See also: เป็นที่ยอมรับ Syn. get by
get past (phrv.) เลิกสนใจเกี่ยวกับ Syn. go past
get past (phrv.) แย่เกินกว่าจะทนได้ Syn. get beyond
get past (phrv.) แก่เกินกว่าจะใช้หรือทำงานทำงาน Syn. be past
get past (phrv.) เลิกเล่นสนุก See also: จริงจัง, เอาจริงเอาจัง Syn. be beyond, go past
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Good, They won't get past Mombi,ดีแล้วล่ะ คงไม่รอดพ้นพวกมอมบี้หรอก
I'll let you know when we get past the easy part.ดีกว่าที่คุณคาด หรือด้อยกว่าที่คุณหวังหละ ?
I'll shoot any man who tries to get past me! Get back!ฉันจะยิงทุกคนที่พยายามเล็ดรอด ถอยไป
That thing was designed to get past any kind of metal or synthetics detector.อาวุธนี้ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะผ่าน เครื่องตรวจจับโลหะทุกชนิด
Can we get past the 'This Is Your Life' crap?มีตั๋วเครื่องบินไปแอลเอในวันพรุ่งนี้ รอนายอยู่นะ
Last night, I'm guessing Snape let the troll in as a diversion so he could get past that dog.ฉันเดาว่าสเนป ปล่อยโทรลล์เพื่อเบนความสนใจ เพื่อที่เขาจะได้ เดินผ่านหมาสามหัวสบาย ๆ
Who knows? Why was he trying to get past that three-headed dog?ใครจะรู้ ทำไมเขาพยายามเดินผ่าน หมาสามหัวเมื่อวันฮาโลวีน
Ain't no one gonna get past Fluffy.ไม่มีใครผ่านปุกปุยได้หรอก
Which means he knows how to get past Fluffy.แปลว่าเขารู้วิธีเดินผ่านปุกปุยแล้ว
Just find a way to get past this.หาทางที่จะผ่านมันไปให้ได้
They won't get past us, sir!พวกมันไม่มีทางหนีไปได้
What about those machines? How do we get past them?แล้วเครื่องจักรกลของพวกมันล่ะ เราจะผ่านมันไปได้ยังไง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get past
Back to top