ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get in with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get in with*, -get in with-

get in with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
get in with (phrv.) เข้ามาได้ด้วย
get in with (phrv.) คุ้นเคยกับ See also: เป็นมิตรกับ (มักเป็นคนมีตำแหน่งสูงหรือมีอำนาจ Syn. be in with, keep in with
get in with (phrv.) เป็นศัตรูกับ See also: ขัดแย้งกับ, ไม่ได้รับอนุมัติจาก Syn. be in with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, most importantly here, when you do get in the sled, you have to get in with catlike movements; you need to get relaxed.สิ่งสำคัญเวลาคุณจะเข้าไปในสเลด คุณต้องเคลื่อนไหวเหมือนแมว คุณต้องผ่อนคลายไม่เกร็ง
How did you get in with that ruffian?เจ้ามาที่นี่กับเขาได้ยังไง?
I was worried he might get in with a bad crowd and take up smoking and drinking.ฉันกังวล ว่าเขาอาจคบเพื่อนไม่ดี และสูบบุหรี่ดื่มเหล้า
Until we get in with the villains.จนกว่าเรารวมกลุ่มกะผู้ร้าย
Next thing I know, this beautiful chick shows up, drunk out of her skull, wants to get in with me.ปรากฏว่าถัดมาจากนั้น สาวสวยคนนึงมาจากไหนไม่รู้ เมาแอ๋ แล้วอยากปีนลงอ่างด้วย
I want to get in with them, today.ฉันอยากซื้อหุ้นของมัน
One hundred. Baby boy, I'm going to give you $100 just to get in with Metro.ให้ 100 เดียวไอ้น้อง รับไปเลย 100 ถ้ากล้าขึ้นเขียงกับ เมโทร
Which is kind of slumming it, 'cause folks can get in with a measly I.Q. Of 130.ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลย เพราะคนที่จะเข้าได้ ต้องมีไอคิว 130 ขึ้นไป
You were too slow, Billy! That's all there is to it! You didn't get in with your bid in time!คุณช้าเกินไป บิลลี่คุณเข้ามาเคาะราคาไม่ทันเวลา
We got the job done, we snagged an extra million dollars for the bureau, and I helped him get in with Bello.เรายึดเงินล้านมาให้ สนง.ฯ ได้ แล้วผมก็ช่วยให้เขาได้เจอเบลโล
But wasn't the whole purpose of snuggling back up with Daniel to get in with the Initiative?แต่ ไม่ใช่ว่าที่เราต้องการเข้าใกล้แดเนียล
They get in without setting off the alarm.พวกเขาเข้ามา/Nโดยไม่กดกริ่ง.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get in with
Back to top