ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get in on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get in on*, -get in on-

get in on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
get in on (phrv.) มีส่วนร่วมใน (คำไม่เป็นทางการ) See also: แสดงนำใน Syn. be in on, bring in on, come in on, get in, get into, let in on
get in on (phrv.) เริ่มงานระดับต่ำที่สุด See also: ทำงานระดับต่ำสุด Syn. be in on, bring in on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can we get in on those?เราเกาะไอ้นั่นได้มั้ย
Still time to get in on the pool.ถึงเวลาที่จะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว
You wanna get in on this I still got a half hour?ขัดจังหวะทำไมวะ เหลืออีกตั้งครึ่งชั่วโมงนะโว้ย
You want to get in on this, Lauren?อยากมาถ่ายด้วยกันหรือเปล่าลอเร็น
So that kinda makes him like a zombie my personal zombie.So no,you can't get in on this.คิดว่าเขาควรเป็นซอมบี้นะ ซอมบี้ของฉัน เอ่อ เธอไม่มีอะไรที่นี่
Who the fuck is this and how did you get in on the secure line?พวกคุณเป็นใคร... เข้ามาใช้สายรักษาความปลอดภัยได้ยังไง?
He wants to know if he can get in on it.เขาต้องการรู้ว่า ถ้าเขาจะขอมีเอี่ยวด้วย
Heard Scylla was in play. He wants to get in on it.ซิลล่าุเป็นที่สนใจหลายฝ่าย
You saw Jerry, those Wall Street guys, even Martinez would get in on this.นายเห็นเจอร์รี่ อยู่ที่วอลสตรีทไหมเพื่อน อย่างน้อยมาร์ติเนซ คงจะไปเอาที่นี้
You wanted to get in on the action, here's your chance.คุณเคยอยากมีบทบาทบ้าง นี่เป็นโอกาสของนาย
You wanted to get in on the action.นายต้องการเป็นพวกเดียวกับเรา
I was told there was gonna be some dogfighting here, and I was hoping to get in on the action.มีคนบอกผมว่า มีการต่อสู้สุนัขที่นี่ และผมก็อยากจะเข้าไปชม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get in on
Back to top