ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get about*, -get about-

get about ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
get about (phrv.) เดินทาง See also: ไปไหนมาไหนอย่างอิสระ Syn. get round, go about, go round
get about (phrv.) ขยับเขยื้อนได้ (หลังการเจ็บป่วย) Syn. get round, go about, go round
get about (phrv.) แพร่กระจาย See also: กระจาย, แพร่ไปทั่ว Syn. go about
get about (phrv.) ทำให้เดินทางไปได้ทั่ว (สถานที่) Syn. be about, get round, go about
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsenseแค่ออกไปข้างนอก สนุกสนานกับตัวเอง และลืมเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี้เสีย
Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsenseก็แค่ออกไปข้างนอก ทำตัวให้สนุกสนาน และลืมเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี่เสีย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I could get about maybe five days and we could go to the place with the water and find good food and lots of sleeping.ฉันน่าจะลาได้สัก 5 วัน เราน่าจะไปแถวที่มีน้ำแล้วก็... กินอะไรอร่อยๆ นอนพักเยอะๆ1
No, listen, I get about a hundred customers a nightฟังนะ ผมมีลูกค้าวันละเป็นร้อย
I managed to get about 200 million ($1,900,000) off you, but I'm sure you expected more.พอผมจัดการเสร็จก็ได้ประมาณสองร้อยล้านเยน แต่มันก็ยังไม่สะใจผมคิดว่าคุณน่าจะมีมากกว่านั้น
Should get about another 75 H.P.น่าจะได้อีกสัก 75 แรงม้า
Well, in between the fires and the floods, we get about 10 good days.ถ้าไม่นับน้ำท่วม ไฟไหม้ เดือนนึงก็สวย 10 วัน
I get about half of my recruits from their dungeons.ข้าได้คนมาเพิ่ม ประมาณครึ่งหนึ่งจากคุกหลวง
We both know how obsessed you can get about a guy.เราสองคนรู้ว่าเธอหลง ผู้ชายคนนั่นแค่ไหน
I know how crazy you get about this stuff.พ่อรู้ว่า ลูกคลั่งเรื่องนี้ขนาดไหน
I'm just gonna be really, really, really mean to her. Uh. What don't you get about the concept?ฉันจะร้ายกับหล่อนให้สุดๆไปเลย เธอยังไม่เข้าใจอีกเหรอ?
He managed to get about 20 feet away before throwing up.และไปหยุดอยู่ในทุ่ง เขาออกจากรถไป ประมาณ 20 ฟุต ก่อนที่จะอาเจียน
"I think we get about 3/4 of what you're saying, maybe 7/8.""ผมคิดว่าผมเข้าใจ 3 ส่วน 4 ของที่ครูสอน" "บางทีอาจถึง 7 ส่วน 8"
What don't you get about "Done"?คุณไม่เข้าใจเหรอ ที่ผมพูดว่าจบหนะ?

get about ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
忘れる[わすれる, wasureru] (v1,vt) to forget; to leave carelessly; to be forgetful of; to forget about; to forget (an article); (P)
眉を開く[まゆをひらく, mayuwohiraku] (exp,v5k) (id) to feel relieved; to forget about one's troubles; to settle into peace of mind

get about ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลือกระฉ่อน[v. exp.] (leū krachǿn) EN: be rumored ; spread ; circulate ; get about ; go around FR: colporter
ลืมเสียเถิด[v. exp.] (leūm sīatho) EN: Forget it! ; Forget about it! FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get about
Back to top