ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gaze at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gaze at*, -gaze at-

gaze at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gaze at (phrv.) จ้องมอง See also: เพ่งมอง Syn. gape at, gawk at, goggle at, stare at
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มองเขม็ง (v.) gaze at See also: aim at, stare at Syn. จ้อง, เพ่ง
เขม้น (v.) gaze at See also: aim at, stare at Syn. จ้อง, มองเขม็ง, เพ่ง
เพ่งดู (v.) gaze at See also: stare at, gaze intently at, watch closely, direct one´s attention to Syn. เพ่ง, เพ่งมอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd gaze at the pictures and dream of the day I'd meet my prince.ฉันจ้องมองไปที่รูปภาพ และก็ฝันถึง วันที่ฉันจะได้พบกับเจ้าชาย.
You gaze at the sea alone...เธอจ้องมองไปที่ทะเลเพียงลำพัง
"Are we human because we gaze at the stars,"เราเป็นมนุษย์ เพราะเรามองดูฟ้าและดาว,
"or do we gaze at them because we are human?""หรือว่าที่เรามองดูดาวเพราะเราเป็นมนุษย์?"
There was no need to listen to the radio or gaze at the scenery outside that time was definitely blissful.ไม่จำเป็นต้องฟังวิทยุหรือมองทิวทัศน์ข้างนอก มันเป็นช่วงเวลาที่เปี่ยมไปด้วยความสุข
The hands on the clock seem to stop, I gaze at them with sleepy eyesเข็มนาฬิกากำลังจะหยุดเดิน ฉันจ้องมองด้วยดวงตาที่ง่วงงุน Tomarisou na tokei no hari neboke ma de koko mitsumete iru
Against the thracian hordes! Gaze at the prisoners standing before you.กับเผ่าชาวเทรเชี่ยน มองไปที่เหล่านักโทษตรงหน้าพวกท่าน
Must I just gaze at you alone like thisที่จะต้องเฝ้ามองเธอเพียงลำพัง อยู่ตรงนี้...
And we gaze at the earth and the skyแล้วเรามองไปรอบๆบนโลกและท้องฟ้า
Do I have to gaze at your deformity every time I walk to my bed?ฉันต้องจ้องมองที่ผิดปกติของคุณ ทุกครั้งที่ฉันเดินไปที่เตียงของ ฉัน?
Gaze at war's end. And weigh bitter cost of it.ที่จะเห็นการสิ้นสุดของสงครามและ ประเมินค่าใช้จ่ายขม
As long as I have Vivian to gaze at, I can conquer the world.ตราบใดที่วิเวียนมองมาที่ข้า ข้าสามารถเอาชนะได้ทั้งโลก

gaze at ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
月を眺める[つきをながめる, tsukiwonagameru] (exp,v1) to gaze at the moon
眺める[ながめる, nagameru] (v1,vt) to view; to gaze at; (P)
見つめる(P);見詰める(P);凝める(oK)[みつめる, mitsumeru] (v1,vt) (uk) to stare at; to gaze at; to look hard at; to watch intently; to fix one's eyes on; (P)
見入る[みいる, miiru] (v5r) to gaze at; to fix one's eyes upon; (P)
見据える;見すえる[みすえる, misueru] (v1,vt) to gaze at; to stare at; to focus on; to make sure of
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
眺める[ながめる, nagameru] Thai: เพ่งพินิจ English: to gaze at

gaze at ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ้องเขม็ง[X] (jǿng khamen) EN: stare at ; gaze at ; goggle at ; gawk at ; gape at FR:
เขม้น[v.] (khamen) EN: gaze at ; stare at ; look closely at ; peer at FR:
กระเหม่น[v.] (kramen) EN: gaze at FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gaze at
Back to top