ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gather up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gather up*, -gather up-

gather up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gather up (phrv.) รวบรวม See also: เก็บรวบรวม Syn. pick up
gather up (phrv.) เกร็ง See also: รวบรวมกำลัง
gather up (phrv.) รวบรวม (ความรู้สึกเช่น ความกล้า)
gather up the threads (idm.) เพิ่มเติม See also: จัดเก็บ, รวบรวม Syn. pick up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It would be helpful if you could gather up any notes you may have taken.และจะช่วยได้มากถ้าคุณรวบรวม บันทึกที่คุณทำไว้มาให้ด้วย
I can quietly gather up some bags of groceries and hide them up at one of the check stands by the door.เดี๋ยวผมจะแอบรวบรวมเสบียงใส่ถุง แล้วเอาไปซ่อนไว้ แถวๆเคาน์เตอร์ใกล้ทางออก
Delay the public performance as long as you can, gather up all the Orchestra members right now.เลื่อนกำหนดงานออกไปเท่าที่คุณจะทำได้ เรียกรวมสมาชิกทั้งหมดเดี๋ยวนี้
How did you manage to gather up that money without father's knowledge?คุณ จัดการรวบรวมเงินก้อนนั้น โดยที่พ่อไม่รู้, ได้อย่างไร?
You want us to gather up the foreign political funds in Macau?คุณต้องการให้เรารวบรวมเงินทุนเพื่อ การเมืองจากต่างประเทศที่มาเก๊า?
"Now I want you to go back and gather up every last feather that flew out on the wind!""ตอนนี้พ่ออยากให้ลูกกลับไป ไปเก็บทุกๆขนนกนั่นที่ลมพัดไป
Why don't you gather up the brain trust:- รู้ปล่าว? ทำไมคุณไม่ไว้ใจ
Okay, boys and girls, gather up your supplies and put them away.โอเคเด็กๆ เก็บข้าวของให้เรียบร้อยนะจ๊ะ เจอกันพรุ่งนี้จ้ะ
We should gather up anything that'll burn. Sheets, luggage, any wood we can find.เราต้องรวบรวมของที่ติดไฟ เศษกระดาษ กระเป๋า, ไม้ เราจะรอดได้
Every time I gather up the courage to ask you out on a date, we end up lifting weights at the gym or at a protein seminar.ทุกๆครั้งที่ผมรวบรวมความกล้า \เพื่อชวนคุณออกเดท แต่เรากลับลงเอยด้วยการยกน้ำหนักในยิม ไม่ก็งานสัมนาเรื่องโปรตีน
Cops have been on the scene, combing this area for hours, trying to gather up evidence and looking for suspects.และในนาทีต่อมา ตำรวจไปยังสถานที่เกิดเหตุ ภายในหนึ่งชั่วโมง และรวบรวมหลักฐานเพื่อจะ นำไปหาผู้ต้องสงสัยต่อไป
Let me just gather up his things.ขอให้ฉัน เก็บข้าวของ ๆ เขาก่อน

gather up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cuō, ㄘㄨㄛ, 撮] bring together; little bit; shovel; gather up; bring together; pick
[jí, ㄐㄧˊ, 辑 / 輯] gather up; collect; edit; compile

gather up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
掃く[はく, haku] (v5k,vt) to sweep; to brush; to gather up; (P)
掻き集める;かき集める[かきあつめる, kakiatsumeru] (v1,vt) to gather up; to scrape up together

gather up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก็บตก[v.] (keptok) EN: pick ; collect ; gather ; gather up what someone else has left behind ; glean from others FR: glaner
รวบผม[v. exp.] (rūap phom) EN: gather up one's hair FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gather up
Back to top