ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fuss over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fuss over*, -fuss over-

fuss over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fuss over (phrv.) กังวลมากกับ See also: วิตกกับ, ตื่นตระหนกกับ Syn. fuss about
fuss over (phrv.) จู้จี้มากเกินไป See also: จุกจิกเกินไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's so odd to me, this fuss over school prayer.มันจึงแปลกที่ฉันเอะอะนี้ไปโรงเรียนตอนเช้า
I'm telling you, it's a fuss over nothing.เธ‰เธฑเธ™เน„เธกเนˆเน„เธ”เน‰เธกเธตเน€เธ˜เธญเธญเธขเธนเนˆเนƒเธ™เธเธฃเธฐเน€เธ›เน‹เธฒเธ™เธตเนˆ
Just leave him be. Don't fuss over food.ปล่อยเขาไปเถอะน่า เลิกบ่นเรื่องอาหารซะที
What's the big fuss over just a fish tank?มันวุ่นวายอะไรนักกะอีแค่ตู้ปลา?
Making a big fuss over just the two of us.ชิ แค่พวกเรา 2 คนก็ทำเอาป่วนกันขนาดนั้นเชียว
So,why all the fuss over a dead pervert?แล้วทำไมพวกคุณถึงสนใจศพนี้นักล่ะครับ
No, no, don't kick up a fuss over thisไม่ ไม่ ไม่ เดี๋ยวก็เป็นเรื่องหรอก
Do not fuss over Norons and Sorons, and treat each matter equally.อย่าไปเข้าข้างพวกโนรอน หรือ พวกโซรอน และปฎิบัติอย่างยุติธรรมในทุกเรื่อง
That's a lot of fuss over a caveman lego.นั่นมันจะทำให้เกิดเสียงดังมากๆ ยิ่งกว่าตัวต่อมนุษย์ถ้ำซะอีกนะ
A lot of fuss over a baby bear attack.บ่นกันจังเรื่องลูกหมีนี่
No one's going to kick up a legal fuss over property.จะไม่มีใครเล่นงานเราทางกฎหมาย เพราะทรัพย์สิน

fuss over ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お構いなく;御構いなく[おかまいなく, okamainaku] (exp) (pol) please don't fuss over me
泰山鳴動;大山鳴動[たいざんめいどう, taizanmeidou] (n) big fuss over nothing; much cry and little wool; much ado about nothing
拘わる;拘る[こだわる, kodawaru] (v5r,vi) (1) (uk) to fuss over; to be particular about; (2) to be obsessive; to be fixated; (P)

fuss over ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วุ่น[v.] (wun) EN: be busy ; be confused ; fuss over ; be anxious ; be worried ; be hard at work ; be on duty ; be in disorder ; be disturbed ; be in a turmoil FR: s'affairer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fuss over
Back to top