ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

foundational

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *foundational*, -foundational-

foundational ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
foundational (adj.) เกี่ยวกับการเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
foundational (adj.) เกี่ยวกับการเริ่ม See also: เกี่ยวกับการเปิดตัว

foundational ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
理念[りねん, rinen] (n) (Platonic) ideal (of how things ought to be, e.g. human rights); foundational principle; idea; conception (e.g. of the university); doctrine; ideology; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า foundational
Back to top