ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fire up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fire up*, -fire up-

fire up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fire up (phrv.) ติดเครื่องยนต์
fire up (phrv.) ให้ความร้อน
fire up (phrv.) พลุ่งขึ้น (อารมณ์, ความโกรธ, ความร้อน, ความรุนเเรง) Syn. blaze up, flame out, flame up, flare out, flare up
fire up (phrv.) ทำให้รู้สึกตื่นเต้นและสนใจ
fire upon (phrv.) ยิงไปที่ Syn. fire on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Starck, deploy the umbilicus. Smitty, fire up the boards in the war room.สตาร์คต่อท่อเชื่อมยาน สมิธตี้ ตั้งแผนบังคับในห้องยุทธการ
Uh, the, uh, fire up on 24th Street, sir.อ้อ คือเอ่อ เหตุเพลิงไหม้ ตรงถนนสาย 24 ครับท่าน
Now, before we fire up Victoria--ก่อนที่เราจะยิง วิคตอเรียออกไป
I can't fire up the engines till we get a good seal on that gate.ผมติดเครื่องไม่ได้จนกว่า... ประตูจะปิดสนิทเสียก่อน
I expect we'll be out of radio range by the time we fire up the main drive, so...ฉันคาดว่าเราจะ ออกนอกระยะสัญญาณวิทยุ ก่อนเริ่มยิง เครื่องยนต์หลัก, ดังนั้น
Bossk, fire up Slave 1.บอสก์ ติดเครื่องสเลฟวัน
And with all that dead blood rushing through your veins, not sure you got enough juice to fire up that psychic bat-signal of yours, do you?แถมยังมีเลือดคนตายไหลเวียนในตัวนายอีก ไม่แน่ใจว่านายจะมีไฟพอ จะติดเครื่องส่งสัญญาณค้างคาวทางจิตจริงมั้ย
Before you fire up the golf channel, you think maybe you could make a quick run to the grocery store?ช่วยไปร้านค้าให้ซักแป๊ปนึงได้มั้ย
Well, they better be, 'cause I'm on fire up here.ก็สมควรแล้ว เพราะฉันกำลังเครื่องร้อนเลย
Okay, hotshot, fire up this laptop.เอาล่ะพ่อคนเก่ง มานั่งที่แลปทอปนี่
Why don't you fire up those snowmobiles and give him a call?ทำไมคุณไม่สตาร์ทเครื่องเล่นหิมะ และให้เขาโทร ?
Okay, hotshot, fire up this laptop.และจริงๆแล้วผมก็ผ่านการสอบเนติด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fire up
Back to top