ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

finish off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *finish off*, -finish off-

finish off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
finish off (phrv.) ทำให้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ Syn. end off, finish up, mop up
finish off (phrv.) ทำลาย
finish off (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ See also: ปราบ, กำจัด Syn. polish off
finish off (phrv.) ฆ่า (คำไม่เป็นทางการ) See also: ฆาตกรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And after you finish off Bigweld there will be nobody out there to fix them.และถ้าลูกจัดการกับบิ๊กเวลด์เรียบร้อยแล้ว ก็จะไม่มีใครมาคอยซ่อมพวกมันอีกต่อไป
The demon told me to finish off everything in the house today.ไม่ได้หรอกแม่ เราถังแตกแล้ว
MAYBE SHE WAS RUSHING IT, TRYING TO FINISH OFF THE LAST VICTIM.เธอเป็นสาวกอันดับหนึ่งของคอร์ดแลนด์
Then we will finish off Skywalker.สกายวอล์คเกอร์เอาไว้ทีหลัง
Uh, we could Bbob for apples, maybe finish off with some scuba diving.เราอาจเล่นเกมส์ คาบลูกแอบเปิ้ลกลางน้ำ จบท้ายด้วยการดำน้ำลึก
Okay, I will eat the hand, and, um, you finish off the ear.เน‚เธญเน€เธ„ เธžเนˆเธญเธˆเธฐเธเธดเธ™เธกเธทเธญ เธชเนˆเธงเธ™เธฅเธนเธเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃเธซเธน
If you cannot, or will not, finish off your opponent...ถ้าเจ้าไม่สามารถ เอาชนะคู่ต่อสู้เจ้าได้
Think of how quickly we'll finish off the rest of the planet. It's fantastic!พอคิดได้ว่าจะดับดาวดวงนี้เร็วขึ้นอีกแค่ไหน มันก็สุดยอดมาก!
If I had 12 million taels of gold, then I could finish off the revolutionaries within a few months.กระหม่อมคงปราบพวกนักปฏิวัติได้หมด ภายในเวลาไม่กี่เดือน ถ้าไม่มีเงินทำศึก
Yeah, but don't you wanna... you know, finish off senior year... with your friends, right, and prom?ก็ใช่ แต่ลูกไม่อยาก... รู้ใช่มั้ย จบม.ปลาย กับเพื่อนๆ ใช่มั้ย?
And then waits for the cement truck to come in in the morning to finish off the job.จากนั้นก็รอรถขนซีเมนต์ เข้ามาในตอนเช้า แล้วก็เป็นอันจบภารกิจ
Entrees are almost ready, but I've ran out of ice, and I need the ice to finish off my dessert and my special cocktail.อาหารจานหลักเรียบร้อยแล้ว แต่น้ำแข็งเรากำลังจะหมด และฉันต้องการน้ำแข็งเพิ่ม เพื่อทำของหวานและคอกเทลสูตรพิเศษ

finish off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
とどめを刺す;止めを刺す[とどめをさす, todomewosasu] (exp,v5s) (1) to finish off; to ensure (something) is dead; to deliver the coup de grace; (2) to put an end to; to deliver the final blow; (3) (as AはBに止めを刺す) to be the best for A
やっ付ける(P);遣っ付ける;遣っつける[やっつける, yattsukeru] (v1,vt) to beat; to attack (an enemy); to do away with; to finish off; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า finish off
Back to top