ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fight about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fight about*, -fight about-

fight about ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fight about (phrv.) ต่อสู้กับ...ในเรื่อง See also: ทะเลาะกับ...ในเรื่อง Syn. fight over
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They'd fight about that and then have sex and everything would be all right again.พวกเขาทะเลาะกันเรื่องนั้น และพวกเขาก็มีเซ็กซ์... ...และทุกอย่างก็จะ ดีในที่สุด
If we're gonna get into a fight about rendition... it's gotta be the right fight at the right time... and it's gotta be a watertight case, and this ain't it!ถ้าคุณจะขุดเรื่องนี้ คุณต้องดูคู่ต่อสู้_BAR_ ดูจังหวะด้วย
Amy and i had a fight about it.เอมี่กับผมเคยทะเลาะกันเรื่องนี้
Nate, let's not fight about this, please.เนท อย่าทะเลาะกันเรื่องนี้เลย ขอร้อง
Can you even fight about that?นายเคยเป็นแบบนั้นรึเปล่า?
At least then we could fight about it.อย่างน้อยๆเราก็จะสู้เรื่องนี้ด้วยกัน
They got into a fight about prime dance spots.พวกเขาเคยทะเลาะแย่งชิง พื้นที่แสดงเด่นๆ กัน
Okay, look, I don't want to fight about this.โอเค ฉันไม่อยากจะทะเลาะกับคุณเรื่องนี้หรอกนะ
What is there to fight about that they are going at it like that?มีอะไรที่ทำให้พวกเค้าต้องต่อสู้กันจนกระทั่งเป็นอย่างนั้นนะ?
We fight about fighting about fighting.- พวกเราป่วย - ผมเกลียดพวกเรา!
Let's not fight about Lyle. Why don't we watch a movie?เลิกทะเลาะกันเรื่องไลเอน เถอะ ทำไมเราไม่ดูหนังกัน
Serena, all you people do is lie to each other and fight about money, so what's the difference, really?เซรีน่า สิ่งที่พวกเขาคือการโกหกต่อกัน ทะเลาะต่อสู้กันเรื่องเงิน งั้นมันจะแตกต่างกันยังไง จริงไหม?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fight about
Back to top