ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fend off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fend off*, -fend off-

fend off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fend off (phrv.) ผลักหนี See also: ดันให้ห่างออก Syn. fence off
fend off (phrv.) ขจัด Syn. stave off, ward off
fend off (phrv.) ป้องกัน Syn. stave off, ward off
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you sure you can fend off that assault?คุณแน่ใจนะว่าจัดการเรื่องการบุกได้
You should see what I got paid to fend off those bandits.เธอน่าจะเห็น ว่าฉันต้องจ่ายเท่าไหร่ เพื่อจัดการพวกโจรนั่น
How do you plan to fend off the lions? Huh?เธอมีแผนอย่างไร ที่จะป้องกันสิงโต หา..
I crafted our lurid reputation in order to fend off the most insidious evil that's been lurking this forsaken country of ours.เราสรรสร้างเรื่องขนหัวลุกต่างๆ ขึ้นไว้เพื่อป้องกันตัว จากปีศาจเจ้าเล่ห์ที่บุกรุกเข้ามา ในดินแดนที่ถูกทอดทิ้งของพวกเรา
Which is why I have Danfan, the tireless online avatar I've created to fend off critics.นั่นเป็นสาเหตุที่ผมมี Danfan Avatar ออนไลน์ที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยที่ผมสร้างขึ้น เพื่อต่อต้านกับคำวิจารณ์เหล่านั้นไงครับ
They fend off loneliness with casual conversation.เขาผลักไสความเหงาออกไปด้วยบทสนทนาธรรมดาๆ
Whether or not you've found somebody to fend off those cold nights yet.คุณเจอใครบางคน ที่จะช่วยไม่ให้นอนหนาวหรือยังล่ะ
We fended you off, we'll fend off the rest.เรากันคุณได้, แล้วเราก็จะกันที่เหลือได้ทั้งหมด
It seeps into the bone marrow, so your body can no longer fend off its own bacteria, which starts to eat you from the inside out.ค่อยๆซึมเข้าไปในไขกระดูก จากนั้นร่างกายของคุณก็จะไม่สามารถ ต้านทานเชื้อแบคทีเรียต่างๆได้ มันจะเริ่มกัดกินคุณ จากภายในสู่ภายนอก
When giant stars exhaust their nuclear fuel, they can no longer stay hot enough to fend off the inward pull of their own gravity.เมื่อดาวยักษ์หมดเชื้อเพลิง นิวเคลียร์ของพวกเขา พวกเขาไม่สามารถเข้าพักร้อนพอ เพื่อปัดเป่าปิดดึงขาเข้าของ แรงโน้มถ่วงของตัวเอง
We used his energy to fend off the Ultralinks and now you and I must do the same.เราใช้พลังของเขาสู้กับพวกอัลตราลิงก์ นายกับฉันก็ต้องทำแบบนั้น

fend off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปัดป้อง[v. exp.] (pat pǿng) EN: fend off ; ward off ; prevent ; avert FR: prévenir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fend off
Back to top