ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feel weak

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feel weak*, -feel weak-

feel weak ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหนื่อยอ่อน (v.) be tired (and feel weak) See also: be weary, be fatigued Syn. อ่อนเพลีย Ops. กระปรี้กระเปร่า
เหนื่อยอ่อน (v.) be tired (and feel weak) See also: be weary, be fatigued Syn. อ่อนเพลีย Ops. กระปรี้กระเปร่า

feel weak ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ละเหี่ย[v.] (lahīa) EN: feel weary ; feel tired ; feel weak ; feel exhausted ; languish ; lose heart ; be despondent FR:
อ่อนใจ[v.] (ønjai) EN: fatigue ; feel tired ; feel exhausted ; feel weary ; feel weak ; feel utterly weary FR:
รู้สึกเหนื่อยอ่อน[v. exp.] (rūseuk neūa) EN: feel weak FR: se sentir fatigué
เหนื่อยอ่อน[v. exp.] (neūay øn) EN: be tired (and feel weak) ; be weary ; be fatigued FR: être faible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feel weak
Back to top