ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feed off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feed off*, -feed off-

feed off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
feed off (phrv.) กินจาก (จาน หรือสถานที่อื่นเช่น บนพื้น) Syn. dine off, eat off, eat out of
feed off (phrv.) กิน (บางสิ่ง) เป็นอาหาร Syn. dine off, eat off
feed off (phrv.) นำออกมาจาก (ที่เก็บสำรองไว้)
feed off (phrv.) กินอาหารประเภท See also: กินอาหารจำพวก, กินเป็นอาหาร Syn. dine off, eat off, eat out of
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Network wants to feed off our 6:00 whether we find the guy or not. It's a wonderful piece.วันนี้ถือเป็นอีกวันที่มีความหมายมาก
They're ravenous feeders, and now they feed off of you.พวกมันตะกละมาก ตอนนี้มันกำลังกัดกินตัวนาย
They all feed off the Earth's heat.พวกมันได้อาหารจากความร้อนของโลก
They store it and feed off it, turning it into wood and leaves, which then decompose into a mixture of water, mineral, vegetable and living matter.พวกมันกักเก็บและปรุงอาหาร แล้วเปลี่ยนเป็นเนื้อไม้และใบไม้ ซึ่งต่อมาย่อยสลายกลายเป็นน้ำ แร่ธาตุ
You will feed off this human!เธอต้องดูดพลังจากมนุษย์คนนี้
Bo, just feed off me a little bit, give him what he wants.โบ แค่นิดเดียวก็ได้ ให้ตามที่เขาอยาก
Just feed off me, please!แค่ดูดพลังฉันไป ได้โปรด
We'll feed off the leaf peepers.เราจะได้ดื่มกินพวกละอ่อน
I'm letting her feed off me to try to keep her happy, but it hurts, Trick.ฉันปล่อยให้เขากินจากฉัน เขาจะได้พอใจ แต่มันเจ็บ ทริค มันเจ็บ
Do you remember what happened when the Lich tried to force you to feed off me?จำตอนที่ลิคพยายามให้เธอ ดูดพลังฉันได้ไหม
Stuff that the Garuda can feed off of.เรื่องที่การูด้าใช้เป็นพลังได้
When vampires live together for a long time and feed off of each other's blood, they form a nest and become sadistic and crazy.เมื่อแวมไพร์อยู่ด้วยกัน มาเป็นเวลานาน และดื่มเลือดพวกเดียวกันเอง จะก่อตัวเป็นการจับกลุ่มขึ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feed off
Back to top