ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

falseness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *falseness*, -falseness-

falseness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
falseness (n.) การหลอกลวง See also: ความไม่ซื่อตรง, การทรยศ Syn. infedelity, treachery Ops. fidelity, faithfulness
falseness (n.) การทรยศ See also: การโกง, การทุจริต Syn. unfaithfulness, treasury Ops. fidelity, faithfulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า falseness
Back to top