ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fall upon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fall upon*, -fall upon-

fall upon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fall upon (phrv.) ล้มลงบน See also: ตกลงบน Syn. fall on
fall upon (phrv.) ตกลงบน
fall upon (phrv.) จับจ้องไปที่
fall upon (phrv.) มีขึ้น See also: เกิดขึ้น, ทำให้เกิดขึ้น, ทำให้ปรากฎออกมา
fall upon (phrv.) โจมตี See also: จู่โจม
fall upon (phrv.) คิดหนักเกี่ยวกับ See also: คิดมากเรื่อง
fall upon (phrv.) ตกมาถึง See also: มาถึง, เป็นความรับผิดชอบของ
fall upon (phrv.) เป็นหน้าที่ของ See also: เป็นภาระของ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then he stretched out seemingly semi-conscious in a chair and ejaculated making his sperm fall upon the charred remains of my clothesต่อมาเขายืด out seemingly ครึ่ง-ซึ่งมีจิตสำนึก... ...ในเก้าอี้... ...และพูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆ...
For I swear, dreadful darkness will fall upon you.เพราะฉันสาบานว่า ความเลวร้าย หายนะจะมาถึงแก
Allow him to fall upon you alone...หากเปิดโอกาสให้มันจู่โจม เจ้าคนเดียวล่ะก็ ...
"Rays of light fall upon the river banks"รังสีของแสงที่ตกอยู่ตามฝั่งแม่น้ำ"
All the more shame that will fall upon the house of Hofstadter.ความอับอายจะได้ยิ่งบังเกิด แก่ตระกูลฮอฟสแตทเตอร์ไง
If anyone else got Tony, including me, the Wrath of Sondheim would fall upon William McKinley like a plague of Shubert Alley locusts.ถ้าใครได้บทโทนี่ไป รวมถึงฉัน.. ซอนเฮียม(ผู้แต่ง West Side Story) คงจะบันดาลโทสะ
♪ And fall upon us all-และตกลงมาที่เราทั้งหมด-
Fill that gap. Fall upon your swords.เติมช่องว่างที่ ฤดูใบไม้ร่วงกับดาบของคุณ
Then let us fall upon them, and see the blood of beasts and Romans mingle beneath night's moon.- ตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงที่เรา them- และอื่นผสมเลือดสัตว์ โดยชาวโรมันในช่วงดวงจันทร์คืน
I would break words. They will fall upon hardest stone, if they seek to alter mind.พวกเขาจะไม่ตกอยู่บนพื้นดินอุดมสมบูรณ์สำหรับ ที่จะทำให้เขาเปลี่ยนความคิดของเขา
Let them think they have succeeded, and fall upon them from our flanks!- ปล่อยให้พวกเขาคิดว่าพวกเขามี lyckats- และอื่นโจมตีพวกเขาจากสีข้างของเรา!
Someone to fall upon# You need somewhere to fall apart # # คุณต้องการที่ซักแห่ง เพื่อรองรับ #

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fall upon
Back to top