ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fall through

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fall through*, -fall through-

fall through ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fall through (phrv.) ร่วงลงไป (เฉพาะบนผิวหรือด้านบน)
fall through (phrv.) ทำไม่สำเร็จ See also: ล้มเหลว Syn. drop through, fall down, fall down on, fall flat, fall to
fall through (phrv.) จมลงไป See also: ร่วงลงไป, ตกลงไป Syn. drop through, fall down, fall down on
fall through the floor (idm.) ประหลาดใจมาก See also: แปลกใจมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nothing will fall through the cracks. We'll keep you informed.ถ้ามีเรื่องอะไรเข้ามา ทางเราจะแจ้งให้ทราบทันที
And words fall through me and always fool meถ้อยคำที่พลั่งพลู มักเล่นตลกกับฉันเสมอ
Ive seen 100 planets rise and fall through force of arms.ข้าได้เห็นดาวเคราะห์ร้อยดวง รุ่งเรืองและตกต่ำผ่านการใช้กำลังอาวุธ
Why do I feel like I'm about to fall through a trapdoor into a pit of fire?ทำไมผมรู้สึกเหมือนจะตกหลุมพราง?
Prescriptions fall through cracks.ใบสั่งยาเลยลอดรูออกมาได้
They fall through the cracks.นายสูญเสียความเป็นตัวเอง หล่นหายไปหมดท่ามกลางความปวดร้าว
It takes forever for Alice to fall through the black hole.อลิซมีคำอธิบายที่แตกต่างกัน อย่างสมบูรณ์ของสิ่งที่เกิดขึ้น
And you'd stay out until after dark, and I'd stay out with you because I was afraid you'd fall through the ice.และฉันคอยเฝ้าเธอเพราะกลัวว่า เธอจะทะลุน้ำแข็งลงไปในน้ำ ฉันอยากปกป้องเธอ
Killers fall through the cracks.พวกฆาตกรรอดตัวไปได้อยู่ดี
If you fall through that portal, you'll die no matter what world you land in!ถ้าคุณตกลงไปในประตูมิติ คุณจะต้องไม่รอดแน่ แล้วที่ไหนไม่รู้ที่คุณจะโผล่ไป
I know that it's not the same, but I'm not gonna let Megan's death fall through the cracks, too.ฉันรู้ นั้นมันไม่เหมือนกัน แต่ฉันก็จะไม่ปล่อยให้การตายของเมแกน สูญเปล่าไปด้วยเหมือนกัน
The light from a star is allowed to fall through a prism placed in the telescope, she wrote.ที่จะตกผ่านปริซึมวางไว้ ในกล้องโทรทรรศน์เธอเขียน

fall through ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
立ち消える;立消える[たちぎえる, tachigieru] (v1,vi) (1) (See 立ち消え・1) to go out (of a fire, etc.); to die out (before burning to ash); (2) (See 立ち消え・たちぎえ・2) to fall through (of plans, etc.); to fizzle out; to come to nothing
おじゃんになる[, ojanninaru] (exp) to fall through; to come to nothing; to be ruined
しくじる[, shikujiru] (v5r,vi) to fail; to fall through; to blunder; (P)
ふいになる[, fuininaru] (exp) (See おじゃんになる) to come to nothing; to fall through; to end without result
壊れる(P);毀れる[こわれる, kowareru] (v1,vi) (1) to be broken; to break; (2) to fall through; to come to nothing; (P)

fall through ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชวด[v.] (chūat) EN: lose ; fail ; come to nothing ; fall through ; miss an opportunity FR: échouer ; tomber à l'eau
ล้มเหลว[v. exp.] (lom lēo) EN: fail to come off ; fail ; go bankrupt ; come to naught ; fall through FR: échouer ; avorter ; capoter ; s'effondrer ; faire faillite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fall through
Back to top