ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fall off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fall off*, -fall off-

fall off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fall off (phrv.) ตกมาจาก Syn. drop off, tumble off
fall off (phrv.) ต่ำลงทันที Syn. drop away, drop off, fall away
fall off (phrv.) น้อยลง See also: ลดลง Syn. drop away, drop off, fall away
fall off (phrv.) แย่ลง Syn. drop away, drop off, fall away
fall off (phrv.) ตีตัวออกห่าง See also: เลิกสนับสนุน Syn. fall away
fall off (phrv.) กางใบเรือออก (ทางการเเล่นเรือ)
fall off the back of a lorry (idm.) ถูกขโมย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I tell you, the things that fall off me... It's embarrassing.ร่วงหลุดหล่นหมด โทษทีนะ
Go any further south, you'll fall off the planet.ถ้าคุณเดินต่อไปเรื่อยๆ คุณอาจจะหล่นโลกก็ได้
It's so funny. I mean, you'll fall off your chair, it's so funny.พ่อทำขำมาก คุณจะฮาตกเก้าอี้เลยค่ะ
Why did the front bumper fall off then?แล้วกันชนหน้า มันหลุดออกมาได้ไงละ
I may be out of line with this, but did he fall off the wagon?ฉันอาจจะยุ่งไปหน่อยแต่ เขาตกรถลาก (กลับไปใช้ยา) รึไง
Make it fall off the truck, boys.ขนสินค้าลงจากรถบรรทุก เด็กๆ
It doesn't fall off the face of the earth.หนทางที่ฉันเห็นก็คือพรสวรรค์ใหม่ พร้อมที่จะปรากฏขึ้นที่ไหนสักแห่ง โอเคไหม มันเหมือนกับการถอยเพื่อตั้งหลักใหม่
What are you going to do if she says that she's going to fall off the roof, you bastard?นายจะทำยังไง ถ้าเธอบอกว่าเธอจะไปโดดลงมาจากหลังคาฮะ ไอ้ลูกหมา
Sometimes, a monkey can fall off a branch too.บางครั้ง ลิงมันก็ตกจากกิ่งไม้ได้เหมือนกันเนอะ
You think I'll take one look at a demon, and suddenly fall off the wagon, as if after everything, I haven't learned my lesson.นายคิดว่า พอฉันเห็นปีศาจ แล้วก็จะกลายเป็นเหมือนเก่า ราวกับว่า หลังจากเรื่องทั้งหมดนั้นแล้วฉันยังไม่ได้บทเรียน...
And suddenly fall off the wagon,แล้วหลังจากนั้นฉันก็จะกลายเป็นเหมือนเดิมอีก
You're worried you're gonna fall off the wagon in the future.นายกำลังเป็นห่วง เรื่องนายจะตกพลัดลงไป ในหลุมแห่งอนาคต

fall off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
転げ落ちる[ころげおちる, korogeochiru] (v1,vi) to fall off; to tumble down

fall off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บางเบา[v.] (bāngbao) EN: subside ; fall off ; lessen ; thin out FR:
เลิกรา[v.] (loēkrā) EN: fall off ; be separated FR: se détacher
หล่น[v.] (lon) EN: drop ; fall off FR: tomber ; se détacher
หลุด[v.] (lut) EN: come off ; become undone ; slip off ; come apert ; be disjoined ; get loose ; fall off FR: se détacher ; se défaire ; se déboîter ; se déconnecter
ร่วง[v.] (rūang = rua) EN: drop ; fall off ; come off FR: tomber ; se détacher
ตก[v.] (tok) EN: fall ; drop ; fall off ; drop off ; fall down ; tumble FR: tomber ; chuter ; choir
ตก[v.] (tok) EN: abate ; diminish ; be down ; decline ; decrease ; reduce ; fade ; fall off ; drop off FR: reculer ; être en déclin
ตกลง[v. exp.] (tok long) EN: fall off FR:
ตกต่ำ[v.] (toktam) EN: low ; decline ; diminish ; be reduced (to) ; take a fall ; go down ; fall off ; suffer a decline ; be depressed ; be in recession ; be down on one's luck ; be in low circumstances ; become impoverished FR: décliner ; déprécier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fall off
Back to top