ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fall for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fall for*, -fall for-

fall for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fall for (phrv.) ตกหลุมรักกับ Syn. fall in, fall out of, tumble for
fall for (phrv.) ทำให้หลงเชื่อ See also: ทำให้หลงกล Syn. tumble for
fall for something hook (idm.) ทำให้หลงเชื่อ See also: ทำให้หลงกล Syn. tumble for
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You've got to stand for something, or you'll fall for anythingคุณต้องยืนหยัดเพื่อบางสิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดหวังกับทุกสิ่ง
That was more than enough for you to fall for a guyนั่นก็มากเกินพอแล้วสำหรับเธอที่จะตกหลุมรักหนุ่มสักคน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on. You don't think I'm gonna fall for that old trick.ไม่เอาน่า คุณไม่คิดว่าฉัน จะหลงกลกับเรื่องแบบนี้หรอกนะ
It's unbelievable. You could see how a white girl could fall for him.เหลือเชื่อ คุณต้องเห็น สาวๆลุมร้อมเขาขนาดไหน
I don't know how you get me to fall for that egg-shaped head every morning.ชั้นก็ไม่รู้ว่าคุณทำไงให้ชั้นตกหลุกรัก คนหัวเหมือนไข่แบบคุณ
When she came back in the fall for high school, all of her hair was cut off and she was totally weird, and now I guess she's on crack.แล้วพอเธอกลับมาเรียนอีก เธอก็ไปตัดผมทิ้ง เธอน่ะ ก็เป็นพวกตัวประหลาดไปเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ฉันว่าเธอน่ะหลุดโลกไปแล้วล่ะ
Stupid girls could fall for thisผู้หญิงโง่ๆ เท่านั้นที่จะตกหลุมมัน
I never thought she'd fall for the farm boy type.I never thought she'd fallfor the farm boy type.
More importantly, don't fall for Hisako while I'm goneที่สำคัญ อย่าแอบหลงรัก ฮิซาโกะ ตอนฉันไม่อยู่ล่ะ
If you don't fall for her in 10 minutes, my pretty goddess will take us out to dinner.ถ้าแกไม่ตกหลุมรักเธอ ใน10นาที เทพธิดาของฉันจะพาเราไปทานอาหารเย็น
A girl like that could never fall for an ordinary guy like-ผู้หญิงเช่นนั้น คงไม่คู่ควร กับคนธรรมดาสามัญอย่าง...
How did I ever fall for this?ผมมาช่วยพวกคุณได้ไงเนี่ย?
Now, I didn't cry during Waiting to Exhale... and I'm certainly not gonna fall for your puppy-dog eyes.ดูหนังเศร้าฉันยังไม่ร้องไห้เลย ไม่ใจอ่อนกับตาละห้อยหรอกนะ
Let's see if I fall for you.มาดูกันว่าฉันตจะตกหลุมคุณมั้ย

fall for ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
その手は食わない[そのてはくわない, sonotehakuwanai] (exp) I am not going to fall for that trick
のめり込む[のめりこむ, nomerikomu] (v5m,vi) to be completely absorbed in; to fall for (something)
罠にかかる;罠に掛かる[わなにかかる, wananikakaru] (exp,v5r) (1) to be caught in a trap (snare, etc.); (2) to fall for (a trick, ambush, etc.)
のめる[, nomeru] (v5r,vi) to fall forward

fall for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลงรัก[v. exp.] (long rak) EN: fall in love ; be in love ; be infatuated with ; be enamoured with ; be crazy over ; fall for FR: tomber amoureux (de) ; s'amouracher (de) (péj.) ; s'enticher (de) ; chérir
คะมำ[v.] (khamam) EN: pitch forward ; take a tumble ; fall on one's face ; fall forward FR: tomber en avant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fall for
Back to top