ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eviction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eviction*, -eviction-

eviction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eviction (n.) การย้ายออก See also: การปลดออก, การไล่ออก Syn. discharge
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
eviction๑. การฟ้องขับไล่ (ป. วิ. แพ่ง)๒. การรอนสิทธิ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evictionการรอนสิทธิ [TU Subject Heading]

eviction ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
店立て;店立(io)[たなだて, tanadate] (n,vs) eviction
強制退去[きょうせいたいきょ, kyouseitaikyo] (n) forced eviction; deport
立ち退き(P);立退き[たちのき, tachinoki] (n) eviction; (P)
追い出し;追出し[おいだし, oidashi] (n) (1) expulsion; dismissal; ejection; eviction; (2) drum beat at the end of a day's performance (in the theatre, sumo, etc.)
追い立て[おいたて, oitate] (n) ejection; eviction; dispossession
追放[ついほう, tsuihou] (n,vs,adj-no) exile; banishment; eviction; transportation; (P)

eviction ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การฟ้องขับไล่[n. exp.] (kān føng kh) EN: eviction ; ejectment FR:

eviction ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kündigungsschutz {m} (Mietrecht)protection against unwarranted eviction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eviction
Back to top