ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

empty out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *empty out*, -empty out-

empty out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
empty out (phrv.) เทออกให้หมด See also: เอาออกให้หมด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You tell 'em empty out the register, they don't know what you're talkin' about.คุณบอก 'em ว่างเปล่าออกลงทะเบียนพวกเขาไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังพูดเกี่ยวกับ
I am now officially flying to paris to empty out my office.ตอนนี้ฉันเดินทางไปารีสอย่างเป็นทางการ เพื่อเก็บของ
Her head looks like the stuff you empty out of a vacuum cleaner bag.หัวเธอยุ่งจะตาย เธอเทออกให้หมด
You need to hit the Angel tablet, see if you can find anything on the spell that Metatron used to empty out heaven.นายก็อ่านจารึกเทวทูต ดูว่าพบอะไรเกี่ยวกับคาถาที่เมตาตรอน ใช้ทำลายสวรรค์
She and Jeremy planned to empty out the accounts of their so-called charity and run away with the spoils.เธอกับเจเรมีวางแผน ที่จะถอนเงินออกหมดบัญชี ที่พวกเขาเรียกว่ามูลนิธิ แล้วหนีไปกับเงินที่ขโมยไป
And look at that, the Boston Marathon running right past Fenway Park, which will soon empty out making the right turn, they're heading up towards Boylston.แล้วดูนั่นสิครับ ขบวนนักวิ่งกำลังผ่าน... เฟนเวย์พาร์คซึ่งกำลังจะว่างเปล่า พวกเขากำลังเลี้ยวขวาไปยังถนนบอยล์สตัน
Empty out the supply house! Let's go!เอาของออกจากคลังให้หมด เร็วเข้า

empty out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
汲み干す;汲干す[くみほす, kumihosu] (v5s,vt) to empty out; to drain out; to pump dry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า empty out
Back to top