ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eat out of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eat out of*, -eat out of-

eat out of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eat out of (phrv.) กินอาหารจาก (ภาชนะเช่น จาน) See also: รับประทานอาหารจาก Syn. dine off, eat out of, feed off
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'll live to eat out of a trough.คุณจะมีชีวิตอยู่เพ- ื่อกินอาหารจากรางน้ำ
I suggest we only eat out of cans.Lights were out for an hour. Anyone of us could've gotten to him.
Hey, um, I'm not bragging and I don't recommend it, but you could so eat out of your downstairs toilet.เฮ้ เอ่อ ผมไม่ได้โม้นะ และผมไม่แนะนำอันนี้ แต่ห้องน้ำชั้นล่างสะอาดจนคุณไปกินข้าวในนั้นได้เลยหล่ะ
And you eat out of a basket.และคุณกินอาหารออกจากตระกร้าแบบนั่นเนี่ยน่ะ
Brick! How many times have I told you we don't eat out of the garbage?บริค แม่บอกกี่ครั้ง เราไม่กินของในถังขยะ
And I'm sorry what I've done to the ice cream machine. Aah! Please, no one eat out of it until you clean the nozzles.และเสียใจในสิ่งที่ผมได้ทำลงไป กับเครื่องขายไอศกรีม ได้โปรด อย่ากดกินจนกว่า คุณจะล้างปลายมันให้สะอาด
It was long enough to lie on that mat and eat out of that bucket.มันยาวพอที่จะนอนบนเสื่อนั่น และกินข้าวจากถังได้
If I had the crap beat out of me I'd be hiding in shame.ถ้าฉันกลัวแก ฉันคงวิ่งหางจุกตูดไปแล้วล่ะ
And that evaporates so that the heat out of the gulf Stream and the steam is carried over to Western Europe by the prevailing winds and the Earth's rotation.มันระเหยโดยดึงเอาความร้อนจากกระแสน้ำอุ่นไปด้วย ไอน้ำร้อนถูกหอบไปถึงยุโรปตะวันตก โดยกระแสลมแรงและการหมุนของโลก
Nixon made mincemeat out of him.นิกสันสับมันออกเป็นชิ้นๆ
And that is what your kindhearted granddaddy is trying to beat out of me.และนั่นคือสิ่งที่ตาผู้ใจดีของนาย พยายามจะเค้นจากฉัน
I remember last week Pete tried to take the meat out of your sandwich.ฉันจำได้อาทิตย์ก่อน ที่พีทจะจิกแซนวิชเธอ

eat out of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
同じ釜の飯を食う[おなじかまのめしをくう, onajikamanomeshiwokuu] (exp,v5u) to have lived together; to be close friends; to eat out of the same pot

eat out of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลอกต้ม[v. exp.] (løk tom) EN: dupe ; swindle ; cheat out of FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eat out of
Back to top