ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drop dead

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drop dead*, -drop dead-

drop dead ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drop dead (idm.) หยุดรบกวนและไปให้พ้นได้แล้ว (คำสแลงหยาบ)
drop dead (phrv.) ตายทันที See also: ตายคาที่
drop dead (phrv.) เลิก (ทำหรือติดต่อ) ทันที
drop dead (phrv.) หยุดก่อกวน (คำสแลง) See also: ไปให้พ้น Syn. get lost
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yo, who's the drop dead hottie?โย้,แถวนี้ใครเร่าร้อนที่สุดล่ะ
How do you know he didn't stagger off somewhere and... you know, drop dead in the pool?คุณรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้เดินโซเซออกไปเรื่อยแล้วก็.. แบบว่าตกไปในสระน่ะ?
He could drop dead from romano-Ward at any moment.เขาอาจตายได้จากRomano-Ward ได้ทุกเวลา
I can't make a friend in this place without having them drop dead of a stroke five minutes later.ทุกๆ ครั้งที่ฉันพยายามผูกมิตรกับใครสักคนที่นี่ ผ่านไปห้านาที เขาก็ตาย
Hey, Sam, I don't know when you're planning on hiring another waitress, but me and Sookie are fixing to drop dead from exhaustion.แซมจ๋า เจ้ไม่รู้นะ ว่าเธอวางแผนจ้าง เด็กเสิร์ฟใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่เจ้กับซุกกี้เหนื่อยจะตายอยู่แล้ว
The little snot nose-- i'd like to drop dead just to piss him off.พ่อขี้มูกโป่ง ฉันยอมตายเพื่อให้ได้แหย่คุณเล่น
Half of me thought you'd drop dead in your sleep.ฉันเคยคิดไปว่าคุณอาจจะ ตายทันทีที่หัวถึงหมอนก็ได้
40-year-olds don't just drop dead of a heart attack.คนอายุ 40 ไม่แค่ตายเพราะหัวใจวายแน่
Announcer: Drop Dead Diva 5x01 - Back from the Dead Original air date June 23, 2013Drop Dead Diva Season3 ตอนที่1 "Hit and Run" ขอโทษนะคะ.
You homo, drop dead.*ไอ้ตุ๊ด.. ไปตายซะเถอะ*
You hope I'll make it easy and just drop dead, don't you?นายคงหวังว่ามันจะจัดการฉันได้ง่ายๆ และปล่อยให้ตายคาที่ ใช่ไหมล่ะ
When you drop dead,you actually tend to drop.เวลาคุณหัวใจวายตาย คุณก็จะล้มลง

drop dead ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仆街[pú jiē, ㄆㄨˊ ㄐㄧㄝ, 仆街 / 僕街] Drop dead! (Cantonese slang puk1 gaai1); Get out of the way!; Go to hell!; Fuck you!

drop dead ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くたばる[, kutabaru] (v5r,vi) (1) (col) to kick the bucket; to drop dead; to die; (2) to be pooped; to be exhausted; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drop dead
Back to top