ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

double up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *double up*, -double up-

double up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
double up (phrv.) พับครึ่ง Syn. double over, fold back
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Put us in the Double Up Lounge, or the Morgan Park Theatre, or the Crystal.ให้พวกเราอยู่ในเตอะดับึลอัพเลานจหรือเตอะเมอเกนพาคทิเยเทอหรือเตอะคริสเทล
Look, it's on your head. You're not supposed to double up on Vitamin A.ฟังนะ ในหัวสมองของเธอ เธอห้ามทานยาวิตามิน A เกิน 2 เม็ด
We'll... double up tomorrow.ก็ พรุ่งนี้ให้เบิ้ลเลย
Hopefully we'll be able to fix the damaged shuttle before you return, and double up on supplies we can bring back.หวังว่าพวกเราจะซ่อมความเสียหายของยาน ได้ก่อนนายกลับมา และเสบียงอาหารที่นายจะเอากลับมาเป็นสองเท่าน่ะ
Now, we're a little short on female roles, so we're going to have to double up on columbias and magentas.ทีนี้ เราไม่ค่อยมีนักแสดง ในบทผู้หญิงสักเท่าไร เราคงต้องรวมบทของ โคลัมเบียและมาเจนต้า
Maybe we should double up on the lessons.บางที เราน่าจะต้องติวเข้ม กันหน่อยแล้ว
And Wash, double up on your west perimeter patrol.วอชิงตัน เพิ่มกำลังเป็น 2 เท่า ทางด้านตะวันตก
We'll double up on canvassing homeless camps and shelters.เราเพิ่มคนตรวจสอบแคมป์คนจรจัด และที่พักชั่วคราวแล้ว
Another game is "Double up on the Medication."..."กินยาสองเท่า" เอายาใส่ไว้ใต้ลิ้น
Think you guys could double up? Let me take one of your bikes?พวกนายคิดว่าจะแบ่งให้ฉันใช้มอไซค์สักคันได้ไหม
I figured some of them might want to double up. Okay.และพวกเก่งๆก็อยู่ในทีมเชียร์ เลยคิดว่าบางคนอาจอยากทำทั้งคู่
It looks like we'll have to double up.ดูเหมือนเราต้องจับคู่กันแล้ว

double up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
二つ折りにする[ふたつおりにする, futatsuorinisuru] (exp,vs-i) to fold in two; to fold in half; to double up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า double up
Back to top