ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

double for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *double for*, -double for-

double for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
double for (phrv.) เป็นตัวแทน See also: แทน, ทำแทน Syn. stand in for
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fine. That goes double for me.ก็ได้ เข้าตัวผมทั้ง 2 เรื่องเลย
And that goes double for you, Hip-Hop.คิดราคานายเป็น 2 เท่าตัวเลย ไอ้ฮิปฮอป
I charge double for night work!ผมคิดสองเท่าเวลาทำกะกลางคืน
You cats know it's double for both, right?คุณรู้ใช่มั้ยว่ามาสองคนต้องจ่ายสองเท่า?
Dr. Dixon went and paid that farmer double for two of those acres.หมอดิกสันไปซื้อที่ขึ้นมา ด้วยราคาสองเท่า
When I was Kim Sun-ah's double for a movie, you said, "Will you bore a hole in those if I ask you out for a coffee?"ใน welcome to action country ตอนที่ฉันไปทำงานเป็นสแตนอินของ คิมซูนอา ฉันถามคุณว่า "คุณอยากดื่มกาแฟ"ไหม
Rain check. But slam a double for me.ฉันทำงานจนนอนไม่หลับไปแล้ว คงต้องหาอะไรดื่มซักหน่อย
Barbra could be the perfect double for her, doing all the unpleasant jobs that Odette simply couldn't be bothered to do-- community service hours, drug tests--บาร์บาร่าก็จะกลายเป็นคู่แฝด ของเธอได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อทำงานในสิ่งที่เธอไม่ชอบ และเธอไม่คิดที่จะทำด้วย
That goes double for holidays and wax museums.ยิ่งถ้าไปเที่ยววันหยุดกับพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
Costs double for two.Costs double for two.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า double for
Back to top