ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

do up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *do up*, -do up-

do up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
do up (phrv.) ติดกระดุม See also: ติดรังดุม Syn. fasten up, hook up
do up (phrv.) ติดกระดุม See also: ติดรังดุม Syn. fasten up, hook up
do up (phrv.) ห่อกระดาษ
do up (phrv.) สางผม
do up (phrv.) ซ่อมแซม (คำไม่เป็นทางการ)
do up (phrv.) แต่งตัวสวยขึ้น (คำไม่เป็นทางการ) See also: แต่งตัวดีขึ้น Syn. dress up
do up (phrv.) ดอง See also: หมัก
do up (phrv.) ซักรีด (เสื้อผ้า)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What are we gonna do up there?พวกเราจะไปทำอะไรกันที่นั่นน่ะ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want you down in that cellar, Helen. There's nothing we can do up here now.กลับห้องใต้ดินเถอะ เฮเลน เราทำอะไรไม่ได้หรอก
There's no telling what they'd have you do up in the joint.ไม่เห็นมีใครบอกเลยว่าพวกเขาทำอะไร/ถึงต้องมาอยู่นี่
Ain't nothing to do up in here but serve time.ในนี้ไม่มีอะไรให้ทำหรอก แค่อยู่ๆ ให้ครบเวลา
What'd you guys do up there?พ่อคุณคิดว่าไปทำอะไรเหรอ ?
What are you two gonna do up there all by yourselves?เธอ 2คนจะขึ้นไปทำอะไรข้างบนนั่น
What did you do up to now?เธอมัวแต่ทำอะไรอยู่?
So what'd you used to do up in Oregon?แล้วคุณเคยทำอะไร อยู่ที่โอเรกอนเหรอครับ?
Charlotte sent us from that fancy baby store in the village and do up the room in style.เราใช้บัตรกำนัล ชาร์ล็อตส่งมาให้ จากร้านขายของเด็กในหมู่บ้าน
It's nobody's fucking business what we do up here.มันเป็นธุรกิจร่วมเพศไม่มีใคร สิ่งที่เราทำขึ้นที่นี่
I know it seems crazy, but it is something we used to do up here.ฉันไม่ได้ตั้งใจจะแกะรอยตามคุณนะ
What are you gonna do up there?คุณจะขึ้นไปทำอะไรบนนั้นน่ะ?
Oh, no, I forgot to do up the zipper again?ไม่นะ! ฉันลืมรูดซิปอีกแล้วหรอ?

do up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
帯を締める[おびをしめる, obiwoshimeru] (exp,v1) do up a sash
結う[ゆう(P);いう, yuu (P); iu] (v5u,vt) to do up (hair); to braid; to fasten; to fix; (P)
包む(P);裹む[くるむ(包む)(P);つつむ(P), kurumu ( tsutsumu )(P); tsutsumu (P)] (v5m,vt) (1) to wrap up; to tuck in; to pack; to do up; to cover with; to dress in; (v5m) (2) (つつむ only) to conceal; to hide; to be engulfed in; to be enveloped by; (P)

do up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปรับปรุงใหม่[v. exp.] (prapprung m) EN: revamp ; overhaul ; do up FR: remettre en état ; rénover

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า do up
Back to top