ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

do over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *do over*, -do over-

do over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
do over (idm.) ทำซ้ำ See also: ซ้ำ
do over (phrv.) ซ่อมแซม
do over (phrv.) ทำใหม่ See also: ทำซ้ำ
do over (phrv.) จู่โจมและทำร้าย Syn. beat up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, I just wanted to say something which I couldn't really do over the phone.ฉันแค่อยากพูดอะไรบางอย่าง ซึ่งฉันไม่สะดวกทางโทรศัพท์
And this is too important to do over the phone.และมันสำคัญเกินกว่า ที่จะคุยกันทางโทรศัพท์ได้
Please, tell me, what did you do over the break?บอกชั้นที เธอทำอะไรมาบ้างช่วงวันหยุด
If I had it to do over again, Division wouldn't be there.ถ้าฉันต้องทำมันอีกครั้ง ดิวีชั่นคงไม่อยู่ที่นั่น
But it's one of those moments as a parent you wish you could do over again.เเต่ช่วงเวลาช่วงนั้นสำหรับการเป็นพ่อกับเเม่ ที่เเม่อยากจะย้อนไปแก้ไขมัน
What's he gonna do over there?สิ่งที่เขาจะทำอะไรที่นั่น?
I told Hiro do over, is too risky.ฉันบอกฮิโรว่าการทำอย่างนั้นมันเสี่ยงเกินไป
Do over, Parker. That guy doesn't have freezing power.เอาเลยปาร์กเกอร์ เจ้าพวกนั้นไม่มีพลังเยือกแข็ง
The schools are having protests, so I want to send him to do overseas studies.ตอนนี้ ที่มหา'ลัยมีการประท้วง, ดังนั้น ผมอยากจะส่งไปเรียนต่อต่างประเทศ.
Can you do overnight?นายสามารถทำมัน ตลอดทั้งคืนได้ไหม?
Asshole, no one can do overnight.หัวขี้เลื่อย ไม่มีใคร สามารถทำทั้งคืนได้หรอก
Gonna give yourself apoplexy. All this to-do over a pig.เส้นเลือดในสมองจะแตกเปล่าๆ เรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับหมูนี่นะ

do over ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
やり直す(P);遣り直す;遣りなおす[やりなおす, yarinaosu] (v5s,vt) to do over again; to redo; to start over; to remake; to resume; to recommence; (P)
治す(P);直す(P)[なおす, naosu] (v5s,vt) (1) (usu. 治す) to cure; to heal; (2) (usu. 直す) to fix; to correct; to repair; (aux-v) (3) (usu. 直す) to do over again (after -masu base of verb); (4) (usu. 直す) to replace; to put back as it was; (5) (usu. 直す) to convert (into a different state); to transform; (P)
し直す;仕直す;為直す;仕なおす[しなおす, shinaosu] (v5s) to do over; to remake; to resume
仕替える[しかえる, shikaeru] (v1,vt) to do over; to start anew
遣り返す;やり返す[やりかえす, yarikaesu] (v5s,vt) to do over; to answer or fire back; to retort

do over ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทำโอที [v. exp.] (tham Ō.Thī.) EN: work overtime ; do overtime FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า do over
Back to top