ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disinclined

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disinclined*, -disinclined-

disinclined ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disinclined (adj.) ไม่เต็มใจ See also: ฝืนใจ Syn. unwilling Ops. eager, ready
disinclined (adj.) ฝืนใจ See also: ซึ่งถูกบังคับ, จำยอม, จำทน Syn. against Ops. willing, eager

disinclined ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気が進まない;気がすすまない[きがすすまない, kigasusumanai] (exp,adj-i) reluctant to; not inclined to; disinclined; unwilling

disinclined ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิดออด ; อิด ๆ ออด ๆ = อิดๆ ออดๆ[adj.] (it-øt ; it-) EN: reluctant ; disinclined ; half-hearted ; without enthusiasm FR: réticent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disinclined
Back to top