ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dip into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dip into*, -dip into-

dip into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dip into (phrv.) จิ้ม Syn. dunk in
dip into (phrv.) แช่
dip into (phrv.) ว่ายน้ำระยะสั้น
dip into (phrv.) จมลงใน
dip into (phrv.) พลิกดูลวกๆ See also: ดูคร่าวๆ, ดูเผินๆ Syn. look into
dip into (phrv.) ใช้เงินที่เก็บสะสมมา
dip into (phrv.) อ่านเฉพาะใจความสำคัญ Syn. flip through
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุ่มน้ำ (v.) dip into water See also: dunk into water, put into water, douse
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you're going to damage them, you have to dip into their cesspool.ถ้าคุณอยากต้องการทำลายพวกมัน คุณต้องล้วงเข้าถึงแหล่งของความชั่วร้าย
So, if he really is so hard up, he can always dip into that.งั้น ถ้าเขาขัดสนมาก เขาก็สามารถใช้มันได้
I had a feeling you'd be reluctant, which is why I'm going to dip into my neurobiological bag of tricks.ฉันกะแล้วว่าเธอจะไม่เต็มใจ เพราะงั้นฉันเลยจะ งััดเอากลเม็ดทางชีววิทยามาใช้
I still think we should dip into those candy-striper outfits one more time.ฉันคิดว่าเราควรจะใส่ชุดพยาบาลอาสาอีกสักครั้งนะ
Well, it looks like we're gonna have to dip into your West Village Halloween Parade Assless Chap Fund once again.อืม ดูเหมือนเราจะต้องกลับไป ที่ร้านในหมู่บ้านฮัลโลวีน อีกรอบแล้วล่ะ
I have to dip into my pension to keep paying for tutors.ผมต้องใช้เงินบำนาญที่สะสมมา จ่ายค่าให้ติวเตอร์
We're in a recession, William, that's about to double-dip into a piping hotตอนนี้เรากำลังตกต่ำ วิลเลี่ยม นั่นจะทำให้เศรษฐกิจแย่ เข้าไปในระบบท่อร้อนๆ

dip into ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 淬] dip into water; to temper

dip into ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุ่มน้ำ[v. exp.] (jum nām) EN: dip into water ; dunk into water ; put into water ; douse FR: plonger dans l'eau ; tremper dans l'eau

dip into ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tasche {f} | tief in die Tasche greifen | in die eigene Tasche arbeitenpocket | to dip into one's purse (pocket) | to line one's pocket

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dip into
Back to top